Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e–iespējām juridiskām personām

03.07.2015

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par juridisku personu ērtībai izstrādātajiem e-pakalpojumiem*, kas sniedz iespēju jebkuram elektroniskā veidā iesniegt iesniegumu, paziņojumu vai pieteikumu, kā arī iegūt visu nepieciešamo informāciju par normatīvo aktu prasībām, kas ir saistošas Inspekcijas uzraudzības objektu pārstāvjiem. 

Patlaban portālā www.latvija.lv juridiskām personām ir pieejami šādi Inspekcijas e-pakalpojumi:

  • Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi – nodrošina iespēju uzraudzības objektu pārstāvjiem elektroniski informēt Inspekciju par konstatēto neatbilstību novēršanu, uzdoto veicamo pasākumu izpildi, t.sk. pēc darbības apturēšanas un pēc brīdinājuma par darbības apturēšanu. Pakalpojums nodrošina arī iespēju iesniegt paziņojumu ar lūgumu pagarināt termiņu uzlikto pienākumu izpildei;
  • Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā – nodrošina iespēju ar farmāciju saistītam juridiskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt paziņojumu par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru un kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par zāļu atsaukšanu; ziņojumu par zāļu atsaukšanu; informāciju par zāļu reklāmas semināru;
  • Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai – atzinumam par iespējamiem elektromagnētiskā lauka līmeņiem; atzinumam par dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanu; produktu higiēnas novērtējumam; objektu, procesu un pakalpojumu (būvprojektu/teritorijas plānojums, aizsargjoslu saskaņošana; atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai u.c.) higiēnas novērtējumam, atļaujai par zāļu iegādi u.c.;
  • Iesniegums Veselības inspekcijai – nodrošina iespēju ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām pieprasīt un saņemt ārstniecības personas identifikatoru elektroniskā veidā, kā arī nodrošina iespēju ārstniecības iestādēm iesniegt apliecinājumu par vides pieejamību elektroniskā veidā.

E-pakalpojumu izmantošanai ir vairākas ļoti būtiskas priekšrocības. Elektroniski iesniegtie iesniegumi, paziņojumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana portālā www.latvija.lv ir ļoti vienkārša - iesniedzējam ir tikai jāievada visa nepieciešamā informācija stingri definētajos laukos. Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai iesniedzējam ērtā laikā.

Papildus jau iepriekšminētajam Inspekcija ir izstrādājusi arī informatīvos e-pakalpojumus – skaidrojumus jomu profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi. Informācija ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-pakalpojumi -> Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi. Ievadot meklētāja laukā interesējoša objekta atslēgvārdu, piemēram, „vidusskola”, jebkurš var iepazīties ar normatīvo aktu prasībām objekta darbības uzsākšanai, higiēnas prasībām, veselības aprūpes organizēšanu skolā u.c. prasībām. Informatīvais e-pakalpojums sniedz iespēju iegūt visu nepieciešamo informāciju vienuviet, tādējādi ietaupot laiku.

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-pakalpojumi vai rakstot uz e-pastu: epak.info@vi.gov.lv .

 

*Inspekcijas e-pakalpojumi izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde.1.posms” ietvaros.