Pieejami skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu izpildi veselības aprūpes jomā

19.09.2014

Ir papildināts e-pakalpojums „Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi”, kurā ārstniecības iestāžu vadītāji, darbinieki un citi interesenti var iepazīties ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veselības aprūpes jomā. Šajā e-pakalpojumā ārstniecības personām ir iespēja iepazīties arī ar noderīgu informāciju, kas saistīta ar ārstniecības iestādes reģistrāciju, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju, obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, medicīnisko dokumentāciju, medicīnisko ierīču ekspluatāciju, ārstniecības iestāžu kontroli u. tml.

E-pakalpojuma mērķis ir vienuviet apkopota būtiskākā informācija ārstniecības personām un ārstniecības iestāžu vadītājiem par veselības aprūpes jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, situāciju un prasību aprakstiem, pieejamiem pakalpojumiem, publikācijām un citām noderīgajām saitēm. Informācija par prasībām ārstniecības iestādēm laika gaitā tiks aktualizēta un papildināta.
E-pakalpojums ir izstrādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ietvaros. 
Papildus informācija: Aicinām izmantot arī Veselības inspekcijas izveidotos e-pakalpojumus veselības aprūpes jomas profesionāļiem portālā latvija.lv: Apliecinājums par vides pieejamību ārstniecības iestādēm; Ārstniecības personas / ārstniecības atbalsta personas identifikatora elektronisks pieprasījums; Elektronisks paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi; Elektronisks pieteikums atļaujai par zāļu iegādi. Informāciju par to, kā atrast un pareizi aizpildīt konkrētos e-pakalpojumus, iespējams atrast Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā E-pakalpojumi.
Izstrādāto e-pakalpojumu mērķis ir atvieglot klientu sadarbību ar Veselības inspekciju. E-pakalpojumu izmantošanai ir vairākas priekšrocības, tostarp, iespēja gūt visu būtiskāko informāciju vienuviet, kā arī iespēja ietaupīt laiku, piemēram, aizpildot un nosūtot pieteikumus, paziņojumus vai iesniegumus Veselības inspekcijai Jums ērtā laikā.