Par obligāto prasību nodrošināt informāciju tīmekļa vietnēs

20.10.2014

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) 16.oktobrī saņēma informāciju, ka atsevišķi interneta portāla pārstāvji aicina ārstniecības iestādes ievietot informāciju, ko prasa Ministru Kabineta  20.01.2009.  noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (turpmāk – Noteikumi), konkrētā portāla tīmekļa vietnē un brīdina par sankcijām, kuras piemēros Inspekcija, ja ārstniecības iestāde atteiksies no konkrētā piedāvājuma. Vēršam uzmanību, ka nevienu pārstāvi vai kādu konkrētu portālu Inspekcija nav pilnvarojusi šādai rīcībai. Šāda informācija ir uzskatāma par maldinošu un nepamatotu, ar kuras izplatīšanu Inspekcijai nav nekādas saistības.

Inspekcija jau šā gada februāra sākumā informēja par Noteikumu 4.1punkta regulējuma būtību, kurā norādīts, ka ārstniecības iestādēm savā tīmekļa vietnē ir jāievieto informācija par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu. Normatīvajos aktos šobrīd netiek paredzēta prasība, ka ārstu privātpraksēm, ārstniecības iestādēm u.c. obligāti jānodrošina mājaslapas izveide internetā, lai izpildītu minētās tiesību normas prasības atbilstoši tās mērķim.
Tādējādi katra ārstniecības iestāde nodrošina sabiedrībai un klientiem informāciju par iestādi, tās sniegtajiem pakalpojumiem un vides pieejamību, izvērtējot savas tehniskās un ekonomiskās iespējas. Ārstniecības iestāde var izmantot jebkuru tīmekļa vietni, piemēram, uzziņu portālus, veselības portālus u.c. pacientiem pieejamas tīmekļa vietnes, kā arī sniegt minēto informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā izvietota konkrētā ārstniecības iestāde, informācijas izvietošanai pašvaldības mājaslapā.