Informācija uzņēmējiem un iestādēm, kas piedāvā tirgū un lieto biocīdus

14.10.2014

2014.gada 30.oktobrī spēkā stājas Regula (ES) nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi , kas aizstās pašreizējo regulu nr. 1451/2007 par darba programmu, kuras laikā tiek izvērtētas aktīvās vielas.

Regula  pieejama šeit.