Veselības inspekcija brīdina par viltus piedāvājumiem veikt bezmaksas dzeramā ūdens pārbaudes Kurzemē

21.10.2014

Veselības inspekcijas speciālisti atkārtoti saņēmuši informāciju no Kurzemes iedzīvotājiem par telefona zvaniem no cilvēkiem, kas uzdodas par Veselības inspekcijas inspektoriem un piedāvā veikt bezmaksas dzeramā ūdens pārbaudes. Telefonsarunas laikā zvanītāji sola kādā konkrētā laikā ierasties pie iedzīvotāja viņa dzīvesvietā, lai veiktu dzeramā ūdens pārbaudes.

 
Lai pārliecinātu cilvēkus, ka tiešām pārstāv Veselības inspekciju, viltus inspektori izmanto jaunu līdzekli – sasaisti ar interneta meklētājprogrammu Google Search. Zvani ar piedāvājumiem veikt pārbaudes tiek veikti no mobilā telefona numura, kuru, ievadot Google meklētājā, tiek piedāvāts atvērt Veselības inspekcijas mājaslapas adreses saiti par dzeramā ūdens uzraudzību un kontroli.
 
Vēršam uzmanību, ka Veselības inspekcijas inspektori dzeramā ūdens pārbaudes veic tikai gadījumos, ja iedzīvotājs pats ir vērsies Veselības inspekcijā ar iesniegumu par neapmierinošu  ūdens kvalitāti. Savukārt valsts finansētās dzeramā ūdens pārbaudes (monitoringu) Veselības inspekcija veic pašvaldības apsaimniekotajās ēkās, kas pārsvarā ir publiskās ēkas, turklāt paraugu ņemšana savlaicīgi tiek saskaņota ar ēku apsaimniekotājiem.
 
Iedzīvotāju ievērībai! – Veselības inspekcijas inspektoram, ierodoties pārbaudē, ir jāuzrāda dienesta apliecība, pēc kuras jūs varat pārliecināties par cilvēka piederību konkrētajai iestādei. Šaubu gadījumā esat aicināti sazināties ar Veselības inspekciju, lai noskaidrotu pārbaudes iemeslu un darbinieka identitāti.