Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija un pārreģistrācija personu darbavietā 2014.gadā

15.12.2014

Līdzīgi kā iepriekšējos gados Veselības inspekcija 2014.gadā veica izbraukumus uz ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju to darbavietās. 2014.gadā reģistrācija un pārreģistrācija tika veikta četrās ārstniecības iestādēs. Kopumā šo pakalpojumu izmantoja 179 personas, kuras strādā ārpus Rīgas (salīdzinājumam: 2013.gadā – 132 personas; 2012.gadā – 237 personas).
Iepriekšminētā pakalpojuma mērķis ir atvieglot administratīvo slogu (ceļa izmaksas, izbrīvēta darbadiena u.c.), kas saistīts ar prakses tiesību piešķiršanu vai pagarināšanu ārstniecības personām.
Ārstniecības iestādes, kuras vēlas, lai Veselības inspekcija veiktu ārstniecībaspersonu reģistrāciju vai pārreģistrāciju personu darbavietā, lūdzam sazināties ar Veselības inspekciju pa tālruni 67081659 vai e-pastu registri@vi.gov.lv , lai vienotos par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu.