Šā gada trešajā ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par nepamatoti uzrādītiem veselības aprūpes pakalpojumiem 97 958 latu apmērā

15.11.2013

Veselības inspekcija pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kas sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, 2013. gada trešajā ceturksnī ir pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 97 958 latu  apmērā. Kopumā šī gada deviņos mēnešos valsts budžetā vai pacientam atgriezti 179 429 lati.

Šajā ceturksnī lielākā daļa - 92 208 lati atgriezti veselības aprūpes budžetā par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti. Visbiežāk pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā. 

Veicot pārbaudes, ir novērota likumsakarība, ka praksēs (lielāko tiesu ģimenes ārstu praksēs), kurās pacientiem sniegtā informācija ir maldinoša vai tā ir mazinformatīva, biežāk nākas konstatēt pārkāpumus saistībā ar valsts budžeta līdzekļu saņemšanu – tiek pārkāpti īslaicīgo pacientu pieņemšanas nosacījumi, nepamatoti uzskaitītas profilaktiskās apskates un neizsniegti maksājumu dokumenti u.c.

Savukārt vairākās slimnīcās par stacionārā ievietotu pacientu valsts apmaksai nepamatoti tiek uzrādīti ambulatorie pakalpojumi, kaut gan pacientam, kurš 24 stundas diennaktī atrodas ārsta uzraudzībā slimnīcā, visi nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi jānodrošina stacionāra ietvaros. Tāpat tiek konstatētas dažādas darba organizācijas nepilnības – neatbilstoši noformēti finanšu dokumenti, ārstniecības personām nav sertifikāti, nepilnīgi ieraksti medicīniskajā dokumentācijā. Te jāatzīmē, medicīniskās dokumentācijas korekta aizpildīšana ir veicama pašu ārstniecības personu interesēs, jo tā ir viens no galvenajiem pierādījums ārsta darbam, kas jo aktuāli būs Ārstniecības riska fonda darbības ietvaros.

Veiktajās pārbaudēs apstiprinājās, ka no pacientiem nepamatoti iekasēti maksājumi 152,40 latu apmērā. Papildus šī gada deviņos mēnešos saņemti 13 iesniegumi par portālā www.latvija.lv uzrādītiem pakalpojumiem, kas faktiski nav veikti. Pārsvarā portālā latvija.lv pacienti ir konstatējuši nesniegtu ambulatoro pakalpojumu pierakstījumus ginekoloģijā un traumatoloģijā, pacientiem norādīta nepatiesa diagnoze. Vairākos gadījumos iestādes apmaksai no valsts budžeta bija uzrādījušas neveiktus zobārsta vai zobu higiēnista pakalpojumus.

Plašāku informāciju par ārstniecības iestādēm un personām, kuru darbībā ir konstatētas neatbilstības ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā Jūs varat apskatīt šeit.