Par recepšu un ārstu zīmogu viltojumiem

18.12.2013

Pēdējā laikā Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) bieži saņem informāciju no ārstiem par nozagtām īpašo recepšu veidlapām un no farmaceitiem par zāļu saņemšanai iesniegtām viltotām receptēm un  receptēm ar viltotiem ārstu zīmogiem.

Saņemtā informācija liecina, ka visbiežāk pret minētajām receptēm aptiekās vēlas iegādāties lielāko pieejamo tramadola hidrohlorīdu saturošu zāļu devu vai narkotiskās un psihotropās zāles.   

Tramadolu hidrohlorīdu saturošās zāles ir spēcīgs centrālas darbības pretsāpju līdzeklis, kas pieder opioīdu grupai. Tramadolu hidrohlorīdu saturošās zāles, tās lietojot nepareizi, rada ļaunprātīgu medicīniskās lietošanas risku, atkarību vai var tikt izmantotas nelikumīgiem mērķiem. Minēto iemeslu dēļ zāles ir iekļautas narkotisko analgētiķu sarakstā, kuru veido Zāļu valsts aģentūra un kurš pieejams Zāļu valsts aģentūras mājaslapā. Lai ierobežotu iespējas zāles lietot neatbilstoši,  normatīvajos aktos ir noteikti stingrāki tramadola hidrohlorīdu saturošo zāļu izplatīšanas nosacījumi – zāles izrakstāmas uz īpašās receptes veidlapas un aptiekās to aprite reģistrējama stingrās uzskaites žurnālā.

Atgādinām, ka likuma „Par narkotisko un psihotropo zāļu un vielu likumīgās aprites kārtību” 36.pantā ir noteikts, ka zāļu izsniedzējam gadījumos, ja receptes iesniedzējs nav pazīstams, ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Vēršam uzmanību, ka  2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.441 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās" 33.punktā ir noteikts, ka gadījumos, kad ir aizdomas, ka recepte ir viltota, pirms zāļu izsniegšanas farmaceita pienākums ir sazināties ar ārstniecības personu, kura recepti izrakstījusi, savukārt 36.punktā ir noteikts, ka farmaceitu pienākums ir ziņot Inspekcijai par viltotām receptēm, aizdomīgiem gadījumiem, kā arī, ja ir šaubas par nepamatotu II un III sarakstā iekļauto zāļu izrakstīšanu uz receptes. Līdzīgas prasības attiecināmas arī uz tramadola hidrohlorīdu saturošo zāļu izsniegšanu, ņemot vērā to lietošanas riskus.

Inspekcija norāda  uz to, ka par nepamatotu zāļu izrakstīšanu un izsniegšanu ir vienlīdzīga atbildība gan ārstam, gan farmaceitam .

Inspekcija informāciju par nozagto recepšu veidlapu numuriem ievieto mājaslapā un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas sākuma lapā, ja saņemta plašāka informācija par viltotām receptēm un  receptēm ar viltotiem ārstu zīmogiem, norādot arī ārsta personas datus un ārstniecības iestādi. Vadības informācijas sistēmas sākuma lapa pieejama visām aptiekām, kuras izplata kompensējamos medikamentus. 

Vienlaikus lūdzam farmaceitus pirms tramadola hidrohlorīdu saturošo zāļu un narkotisko un psihotropo zāļu izsniegšanas pievērst uzmanību receptes noformējumam un zāles izsniegt tikai pret receptēm, kuru noformējums pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pirms zāļu izsniegšanas novērtēt recepšu veidlapā norādītos datus, piemēram, ārstniecības iestādes vai ārsta prakses vietas adresi, pilsētā vai apdzīvotā vietā neeksistējošu pacienta dzīves vietas vai ārstniecības iestādes adresi, un šaubu vai neskaidrību gadījumos sazināties ar ārstu, kurš recepti izrakstījis.  Inspekcija būtu arī pateicīga, ja aptiekas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, sniegtu informāciju par aizdomīgiem gadījumiem saistībā ar nepamatoti izrakstītām receptēm.

Augstu vērtējam farmaceitu atbildību un pieredzi  un tāpēc ceram, ka sadarbojoties varēsim ierobežot zāļu iegādi pret nepamatoti izrakstītām, viltotām un zagtām recepšu veidlapām.