Bezmaksas seminārs "Jaunumi kosmētikas līdzekļu apritē"

28.10.2013

7.novembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Pērses ielā 2, Rīgā (LIAA konferenču zālē, 2.stāvā) notiks seminārs "Jaunumi kosmētikas līdzekļu apritē".

Semināra mērķis ir iepazīstināt Latvijas kosmētikas ražotājus, importētājus un izplatītājus ar kosmētikas nozares aktualitātēm un sniegt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Seminārā tiks apskatīta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem, kā arī citi aktuāli jaunumi kosmētikas likumdošanas jomā.

Regulas mērķis ir vienkāršot procedūras un uzlabot terminoloģiju, tādējādi samazinot administratīvo slogu un neskaidrības. Regula nostiprina konkrētus elementus reglamentējošajos noteikumos par kosmētikas līdzekļiem, piemēram, tirgus iekšējo kontroli, lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni. Kosmētikas produkta noformējums – jo īpaši tā veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms un lielums nedrīkst apdraudēt patērētāju dzīvību un veselību, sajaucot to ar pārtikas produktu. Lai skaidri noteiktu atbildību, katram kosmētikas līdzeklim jābūt saistītam ar Kopienā reģistrētu atbildīgo personu. Nodrošinot kosmētikas līdzekļa izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Regula stājusies spēkā 2010. gada 11. janvārī, bet pilnībā tiks piemērota no 2013. gada 11. jūlija

Semināra lektori:
  • Maija Rumpētere, Veselības inspekcijas Uzraudzības plānošanas un attīstības departamenta Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vecākā referente;
  • Raina Durēja, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore;
  • Kristīne Amnuele, Veselības inspekcijas Uzraudzības plānošanas un attīstības departamenta Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vecākā referente;
  • Ieva Vanaga, SIA "Kompetences centrs" valdes locekle un konsultante;
  • Pārsla Pallo, Veselības inspekcijas Uzraudzības plānošanas un attīstības departamenta Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja.

Pieteikšanās semināram līdz 4. novembrim.

Iepazīties ar semināra programmu un pieteikties semināram iespējams Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā.