Aptaujas rezultāti par tetovējumu un pīrsingu veikšanu

06.12.2013

Veselības inspekcijas mājaslapā no 2013.gada maija līdz oktobrim tika veikta aptauja Par tetovējumu un pīrsingu veikšanu, kurā iedzīvotāji tika aicināti dalīties pieredzē un izteikt viedokli par higiēnas pasākumu ievērošanu un informētību par veselības riskiem, saņemot tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumus.
 
Aptaujas rezultāti netieši atspoguļo esošās problēmas un veselības riskus minēto pakalpojumu sniegšanā no pakalpojumu saņēmēju viedokļa un pamato higiēnas prasību ieviešanas nepieciešamību.
 
Veikt aptauju rosināja Ministru kabinetā šovasar izskatītais noteikumu projekts par higiēnas un nekaitīguma prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai.
 
Aptaujas gaitā tika saņemtas 411 anketas. 25 aptaujas anketas nebija izmantojamas tālākai analīzei, jo respondenti nebija pilnībā aizpildījuši anketu vai bija norādījuši, ka tetovējuma un/ vai pīrsinga viņiem nav.
 
Aptaujas analīzei tika izmantotas 386 anketas. Aptaujā piedalījās 343 sievietes un 43 vīrieši. 66% respondentu bija jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, 29% – vecumā no 26-35 gadi. Jaunāki par 18 gadiem bija 1% respondentu, savukārt vecāki par 36 gadiem – 4% respondentu.
 
Puse (50%) respondentu uz jautājumu Kur Jūs veicāt tetovēšanas un/vai pīrsinga procedūru? norādīja, ka procedūras veikšanai izvēlas tetovēšanas studijas (skat. 1.attēlu), savukārt skaistumkopšanas salonu šo procedūru veikšanai izvēlas 31% respondentu, pie tam - tikai sievietes. 16% respondentu norādīja, ka tetovēšanas vai pīrsinga procedūru ir veikuši pie pakalpojuma sniedzēja mājās, bet 3% procedūru veica citur (ārstniecības iestādē vai paši sev mājās).
 
1.attēls.
 
Lielākā respondentu daļa (47%) norādīja, ka vietu, kur veikt tetovējumu vai pīrsingu, izvēlējušies pēc draugu un paziņu ieteikuma, bet 19% – pēc pieejamās informācijas internetā. Daļa (16%) respondentu pakalpojumu izvēlas pēc tā atrašanās vietas (piemēram, tuvāk darbam, mājām). 4% respondentu pakalpojuma sniegšanas vietu izvēlējās pēc cenas, bet pārējie (13%) – pēc citiem kritērijiem.
Vairāk kā puse respondentu (59%) atzīmēja, ka ir informēti par komplikācijām (brūces asiņošana, iekaisums, baktēriju un sēnīšu infekcijas, kā arī HIV vīrusa, B un C vīrusu hepatīta saslimšanas risks), kas var rasties, ja tetovēšanas vai pīrsinga procedūras laikā netiek ievērotas higiēnas prasības (t.sk. darbojoties ar nesteriliem darba instrumentiem). Tādēļ respondenti norādīja, ka rūpīgi izvēlas tetovēšanas/ pīrsinga pakalpojuma sniedzēju. 37% respondenti, lai gan ir informēti par iespējamām komplikācijām, tomēr paļaujas uz pakalpojuma sniedzēju, ka tiks veikta veselībai nekaitīga un droša tetovēšanas vai pīrsinga procedūra, bet 3% respondentu par veselības riskiem šo procedūru laikā ir informēti tikai daļēji (skat. 2.attēlu).
 
 
2.attēls.
 
No 386 respondentiem, kas atzīmēja, ka viņiem ir veikts pīrsings un/vai tetovējums, 16% norādīja, ka pēc veiktās procedūras ir bijušas kādas komplikācijas: vairāk kā pusei (59%) respondentu šīs komplikācijas izpaudās kā iekaisums un strutošana, 15% bija ilgs brūces dzīšanas process, 10% – pīrsinga un/vai tetovējuma nepieņemšana, bet 5% bija nepareizi izdurts pīrsings.
 
 3.attēls.
 
Lai noskaidrotu, vai pakalpojuma saņēmējiem tiek sniegta informācija par procedūras norisi, brūces aprūpi un riskiem pēc procedūras, respondentiem jautājām Vai pakalpojuma sniedzējs Jums sniedza informāciju un paskaidrojumus par procedūras norisi, riskiem un brūces apkopi/ dzīšanas ilgumu? 82% respondentu norādīja, ka informāciju par procedūras norisi un riskiem, brūces apkopi un dzīšanas ilgumu no personāla ir saņēmuši, bet 16% respondentu par šiem jautājumiem no personāla puses tika informēti tikai daļēji (skat. 4.attēlu).
 
4.attēls.
 
Jautājumā Vai personāls procedūru veikšanai izmantoja vienreizējās lietošanas cimdus? pozitīvu atbildi norādīja 82% respondentu, bet 4% atzīmēja, ka tetovēšanas vai pīrsinga veikšanas laikā personāls vienreizējās lietošanas cimdus neizmantoja.
 
Uz jautājumu Vai, Jūsuprāt, personāls procedūras veikšanai izmantoja tīrus un dezinficētus darba instrumentus (piemēram, darba instrumenti pirms lietošanas tika izņemti no jauna iepakojuma vai sterilizatora)? vairākums jeb 93% atbildēja apstiprinoši. 6% respondentu nebija pārliecināti, ka tetovēšanas vai pīrsinga veikšanas laikā personāls izmantoja tīrus un dezinficētus darba instrumentus, paskaidrojot, ka neredzēja vai nepievērsa tam īpašu uzmanību (skat. 5.attēlu).
 
5.attēls.
 
Turklāt 84% respondentu novērojuši, ka telpas, kur tika veikta tetovēšanas un/vai pīrsinga procedūra, un darba instrumenti bija tīri un darba kārtībā, 14% respondentu tam nebija pievērsuši uzmanību, bet 2% respondentu norādīja, ka telpas un darba instrumenti nebija tīri un darba kārtībā.
 
Pēdējā aptaujas jautājumā respondenti tika aicināti atbildēt uz jautājumu Vai, veicot tetovēšanas un/vai pīrsinga procedūru, Jūs pievēršat uzmanību, lai pakalpojuma sniegšanas vietā tiktu ievērotas higiēnas prasības (piemēram, izmantoto darba instrumentu un darba vietas tīrība)?, uz kuru 21% atbildēja, ka higiēnas prasībām uzmanību nepievērš un paļaujas uz pakalpojuma sniedzēju (skat. 6.attēlu), tomēr pozitīvi, ka vairākums (79%) respondentu arī paši seko līdzi pakalpojuma sniedzēja izmantoto darba instrumentu tīrībai savas drošības labā (piemēram, tādi darba piederumi, kas var radīt ādas bojājumus kā adatas, tiek izņemti no jauna iepakojuma).
6.attēls.
 
Lai gan no veiktās aptaujas rezultātiem var secināt, ka liela daļa respondentu rūpīgi izvēlas pakalpojuma sniedzēju, turklāt procedūras gaitā pievērš uzmanību higiēnas pasākumu ievērošanai, tomērdaļa respondentu paļaujas uz pakalpojuma sniedzēju, ka tiks sniegts drošs un veselībai nekaitīgs pakalpojums.
Izstrādātajā Ministru kabineta noteikumu projektā par tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanu paredzēts noteikt higiēnas un nekaitīguma prasības pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumu sniegšanas telpām, aprīkojumam, darba piederumiem un materiāliem. Noteiktās higiēnas prasības palīdzēs nodrošināt veselībai droša un nekaitīga pakalpojuma sniegšanu, infekciju slimību izplatīšanās riska samazināšanos (piemēram, B, C hepatīti). Prasības par drošu un alerģijas neizraisošu pīrsinga materiālu un tetovēšanas līdzekļu izmantošanu, kā arī par pakalpojuma sniedzēja atbilstošu zināšanu iegūšanu higiēnas jautājumos mazinās arī risku  pēc procedūras iegūt komplikācijas (iekaisumi, alerģijas, infekcijas). Noteikumu izpildi kontrolēs Veselības inspekcija.