Veselības inspekcijas kontroles nodaļu teritoriju maiņa

01.10.2012

Informējam, ka ar 2012.gada 1.oktobri tiek mainīts teritoriju sadalījums Veselības inspekcijas reģionālajās kontroles nodaļās. Latgales kontroles nodaļas uzraudzības un kontroles teritorijai tiek pievienoti iepriekš Zemgales kontroles nodaļas uzraudzībā esošie Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadi.

Lai apmeklētājiem atvieglotu Veselības inspekcijas sniegto pakalpojumu pieejamību, sākot ar 1. oktobri, iepriekš minēto novadu iedzīvotāji par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem varēs vērsties Latgales kontroles nodaļā Daugavpilī, kā arī apmeklētāju pieņemšanas vietās Jēkabpilī, Rēzeknē, Krāslavā, Ludzā un Preiļos (konkrētas adreses un apmeklētāju pieņemšanas laiki atrodami šeit, tālrunis informācijai 65429529).
 
Veselības inspekcija sniedz publiskos pakalpojumus, piemēram, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma novērtē būvprojekta un objekta atbilstību higiēnas prasībām, sniedz higiēniskās novērtēšanas atzinumu, kā arī izvērtē ķīmisko vielu riskus cilvēka veselībai, organizē laboratoriskos izmeklējumus un mērījumus, sniedz atzinumu par to rezultātiem, veic nosacījumu izstrādi un atzinumus par teritorijas plānojumiem, higiēnas apmācību u.c.
 
Tāpat reģionālās kontroles nodaļās iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus par visām Veselības inspekcijas kompetences jomām, saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kā arī pa tālruni tiek sniegta operatīva informācija par iedzīvotāju aktuālām problēmām un jautājumiem, taču reģionālās kontroles nodaļās saņemtie iedzīvotāju iesniegumi par kosmētikas līdzekļu, ķīmisko vielu un produktu uzraudzību, zāļu kontroles un veselības aprūpes (medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes) jautājumiem tiek izskatīti Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldē, Rīgā.