ERAF projekta ”Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” e-pakalpojumi

02.05.2012

Veselības inspekcija ERAF projekta ”Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms" ietvaros izstrādā piecus elektroniskos pakalpojumus autentificētiem lietotājiem (izmantojot gan banku kartes, gan elektronisko parakstu), kas 2012.gada jūlijā būs pieejami portālā www.latvija.lv sadaļā ”Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi”.
           
Šobrīd notiek elektronisko pakalpojumu akcepttestēšana, un projekts noslēgsies 2012.gada septembrī.
 
Veselības inspekcijas e-pakalpojumu mērķis ir veicināt komunikāciju un sadarbību ar sabiedrību, un kļūt pieejamākai saviem klientiem.
 
Izvēloties e-pakalpojumu ”Iesniegums Veselības inspekcijai” – persona, apliecinot savu identitāti, varēs elektroniski iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijai. Klientu ērtībām iesniegumu veidi būs sadalīti pa tēmām, kā arī ir paredzēta iespēja aizpildīt iesniegumu brīvā formā.  Pilnvērtīgi e-pakalpojums darbosies no 2012.gada 1.septembra, kad stājas spēkā grozījumi ”Iesniegumu likumā”, kas nosaka, ka šo likumu piemēro arī, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
 
Izmantojot e-pakalpojumu ”Paziņojuma sniegšana par darbību”, farmācijas jomas uzņēmumu atbildīgās personas varēs iesniegt Veselības inspekcijai normatīvajos aktos noteikto informāciju:
 
 • Paziņojumu par atsauktajām zālēm atbilstoši MK 26.06.2007. noteikumu Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 10.pielikumam;
 • Paziņojumu par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru atbilstoši MK 26.06.2007. noteikumu Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 11.pielikumam;
 • Informāciju par zāļu reklāmas semināru atbilstoši MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.
 
Pakalpojums „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai” nodrošinās iespēju elektroniski iesniegt Veselības inspekcijai pieteikumu publisko pakalpojumu saņemšanai: 
 • Atzinums par elektromagnētisko līmeni;
 • Atzinums par testēšanas pārskatu;
 • Dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanas atzinums;
 • Higiēnas novērtējums;
 • Kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecība;
 • Miruša cilvēka ķermeņa izvešana no valsts, apbedīšanas, pārapbedīšanas atļaujas saņemšana;
 • Produktu higiēnas novērtējums.
 
Vairāk par publiskajiem pakalpojumiem skatīt šeit:
 
Pakalpojuma ”Paziņojums par uzlikto pienākumu izpildi” mērķauditorija ir Veselības inspekcijas uzraudzības uzņēmumi, iestādes un pakalpojumu sniedzēji (turpmāk – uzraudzības objekti), kuriem kontroles laikā ir konstatētas neatbilstības. Pakalpojuma ietvaros uzraudzības objektu atbildīgajām personām būs nodrošināta iespēja elektroniski informēt Veselības inspekciju par kontroles gaitā uzlikto pienākumu izpildi, t.sk., arī pēc izteikta brīdinājuma vai lēmuma par darbības apturēšanu. Lai izmantotu šo pakalpojumu, pēc autentificēšanās būs nepieciešams ievadīt  sekojošu informāciju: objekta adrese (no kontroles akta), kontroles akta datums un numurs.
 
Veselības inspekcijas mājaslapā varēs iepazīties ar uzraudzības objektu katalogu. Izvēloties pakalpojumu ”Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam”, būs iespējams iesniegt informāciju par Veselības inspekcijas kompetencē esošiem uzņēmumiem, iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem (uzraudzības objekti), kas nav iekļauti katalogā. To varēs veikt gan juridiskas personas pārstāvis, gan arī iedzīvotāji, kā arī objekta pārstāvim būs iespēja atjaunot datus par objektu Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogā un izpildīt pašnovērtējuma anketu.
 
Iesniedzot savu pieteikumu/iesniegumu Veselības inspekcijai, klientiem tiks piedāvāta iespēja izvēlēties atbildes saņemšanas veidu:
 
 •  portālā www.latvija.lv;
 •  savā e-pastā;
 • pa pastu (uz norādīto adresi);
 • personīgi ierasties Veselības inspekcijā un saņemt atbildi uz vietas;
 • iespēja norādīt, ka atbilde nav nepieciešama.