Eiropas Komisijas priekšlikumi attiecībā uz medicīnas ierīcēm.

14.11.2012

2012.gada 26.septembrī Eiropas Komisija ir publicējusi jaunus priekšlikumus attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Priekšlikumu mērķis ir uzlabot un papildināt spēkā esošus ES tiesību aktus medicīnas ierīču jomā, lai pacienti, patērētāji un veselības aprūpes speciālisti varētu izmantot labumu, ko dod drošas, efektīvas un inovatīvas medicīniskās ierīces.

Ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit.