Jaunumu arhīvs 2011.gads

 

 

Iespēja uzņēmējiem ietekmēt REACH (Regula 1907/2006) ieviešanas procesus.

22.09.2011

Aicinām uzņēmējus šeit līdz  šā gada 7.oktobrim aizpildīt anketas un piedalīties pētījumā, lai novērtētu REACH regulas ietekmi uz  rūpniecības inovācijas procesiem. Uzņēmēji tiek aicināti dalīties savā pieredzē un iegūtajās mācībās, pildot REACH regulas prasības.

Lasīt vairāk >>

Veselības inspekcija piedalās projektā par ķīmisko maisījumu ražotāju kontroli

13.09.2011

Veselības inspekcija informē, ka tā piedalās Eiropas Ķimikāliju aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma uzraudzības un kontroles projektā „Pakārtotiem lietotājiem, konkrēti ķīmisko maisījumu ražotājiem, noteikto prasību izpildes nodrošināšana”.

Lasīt vairāk >>

Veselības inspekcija veikusi pēdējās peldūdens kvalitātes pārbaudes šajā sezonā

09.09.2011

 Veselības inspekcija informē, ka šā gada pēdējās peldūdens kvalitātes pārbaudes liecina, ka visās 46 monitoringa programmā iekļautajās peldvietās ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes rādītāji atbilst prasībām. Šogad kopumā visās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte ir bijusi laba. Oficiālā peldsezona noslēdzas 15.septembrī.

Lasīt vairāk >>

Higiēnas prasības izglītības iestādēs vērstas uz risku samazināšanu bērnu veselībai

07.09.2011

Uzsākot jauno mācību gadu, Veselības inspekcija vērš uzmanību uz valstī noteiktajām higiēnas prasībām izglītības iestādēs, par kuru ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

Lasīt vairāk >>

Atbalsta ieceri ārstniecības personu personas kodus publiskajā vidē aizvietot ar identifikatoriem

01.09.2011

Lai nodrošinātu ārstniecības personu privāto datu aizsardzību publiskajā vidē, Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, Veselības ekonomikas centrs, Veselības norēķinu centrs un Veselības inspekcija ir atbalstījusi ieceri publiskajā vidē ārstniecības personas personas kodu aizvietot ar valsts piešķirtu individuālu numuru (identifikatoru).
Lasīt vairāk >>

Veselības inspekcija aicina aptieku vadītājus aizpildīt anketu par aptiekas pieejamību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

26.08.2011

Veselības inspekcija ir sagatavojusi aptaujas anketu vispārīga tipa aptiekām, lai noskaidrotu, kādā veidā aptiekās nodrošina farmaceitisko aprūpi personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. 

Lasīt vairāk >>

Par izmaiņām Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādī

18.08.2011

Veselības inspekcija informē, ka no šā gada 1. augusta bez maksas tiek sagatavoti atzinumi par objektu (būvju) gatavību ekspluatācijai, ja objektam Sabiedrības veselības aģentūra līdz 2009. gada 1. augustam ir izsniegusi higiēnas uzdevumu projektēšanai un tas ir spēkā līdz 2011. gada 1.augustam. 

Lasīt vairāk >>

Individuālās ūdens ņemšanas vietās Mārupē dezinfekcijas līdzekļu ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti nav konstatēta

08.08.2011

Veselības inspekcija informē, ka pārbaudei izvēlētajās individuālās ūdens ņemšanas vietās (spicēs) Mārupē dezinfekcijas līdzekļu ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti nav konstatēta.

Lasīt vairāk >>

Plūdi Saldū nav radījuši negatīvu ietekmi uz dzeramā ūdens kvalitāti Saldus pilsētas ūdensvadā

08.08.2011

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa ir izvērtējusi dzeramā ūdens kvalitātes analīžu rezultātus Saldū, kas ņemti 01.08.2011. pilsētas ūdensvadā valsts monitoringa ietvaros. Inspekcija secina, ka plūdi Saldū nav radījuši negatīvu ietekmi uz dzeramā ūdens kvalitāti Saldus pilsētas ūdensvadā un pēc mikrobioloģiskajiem un kontrolrādītājiem ūdens joprojām ir atbilstošs obligātām nekaitīguma un kvalitātes prasībām

Lasīt vairāk >>

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti liecina - peldēties atļauts visās Latvijas oficiālajās peldvietās

05.08.2011

 

Veselības inspekcija informē, ka augusta pirmajā nedēļā veikto peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti liecina, ka visās 46 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Lasīt vairāk >>