Veselības inspekcija maina apmeklētāju pieņemšanas vietu Talsos

12.12.2011

 
Veselības inspekcija informē, ka pirmdien, 2011.gada 12.decembrī, tiek mainīta Kurzemes kontroles nodaļas apmeklētāju pieņemšanas vietas adrese Talsos – turpmāk apmeklētāju pieņemšana tiks nodrošināta Talsos, Raiņa ielā 17. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās 13:00-17:00, otrdienās 13:00-16:00 un piektdienās 9:00-12:00.
 
Pirmdienās 13:00-17:00 iedzīvotājiem apmeklētāju pieņemšanas vietā  ir iespēja vērsties ar iesniegumiem, kā arī saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidriem jautājumiem par ārstniecības iestāžu uzraudzību, epidemioloģisko drošību, vides higiēnu, dzeramā ūdens kvalitāti  un saimnieciskās darbības iekārtu, transportlīdzekļu radīto trokšņu uzraudzību. Mobilais tālrunis informācijai 29497387.
 
Savukārt otrdienās 13:00-16:00 un piektdienās 9:00-12:00 apmeklētājus pieņem higiēnas ārsts. Šajā laikā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt Veselības inspekcijas sniegtos publiskos pakalpojumus (tai skaitā maksas pakalpojumus), piemēram, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos vai pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma novērtē būvprojektu un dažādu objektu atbilstību higiēnas prasībām, sniedz higiēniskās novērtēšanas atzinumu, organizē laboratoriskos izmeklējumus un mērījumus, sniedz atzinumu par to rezultātiem. Mobilais tālrunis informācijai 26336007.
 
Plašāku informāciju par Veselības inspekcijas funkcijām un publiskajiem pakalpojumiem lūdzu skatīt Veselības inspekcijas mājaslapā: www.vi.gov.lv.