Apstiprina izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos

28.12.2011

 
27.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos.
 
Atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajai Sociālās drošības tīkla pasākumu stratēģijai noteikumos paredzētas izmaiņas atbalsta pasākumu veselības aprūpē īstenošanai. Sākotnēji atbalsta pasākumi trūcīgajiem bija plānoti līdz 2011.gada 31.decembrim, tomēr 4.novembra valdības sēdē tika nolemts nākamgad turpināt pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensēšanu trūcīgām personām, kas par tādām atzītas Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Līdz ar to nākamajā gadā pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācija tiks attiecināta uz trūcīgajām personām, bet netiks turpināti šobrīd spēkā esošie atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 150 latiem.
 
Grozījumi paredz paplašināt mājas aprūpē sniegto pakalpojumu klāstu. Tādējādi pacientiem pēc insulta veselības aprūpes mājās ietvaros būs iespējams saņemt arī medicīnisko rehabilitāciju savā dzīvesvietā. Jānorāda arī tas, ka mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanas gadījumā, pacientam nav jāmaksā pacientu iemaksa.
 
Lai izvairītos no situācijām, kad pacienta līdzmaksājums 30 latu apmērā tiek iekasēts par operāciju zālē veiktām nelielām operācijām, noteikumos ir precizēts to operāciju saraksts, par kurām šādu līdzmaksājumu var iekasēt.
 
Noteikumi arī paredz, ka no nākamā gada 1.aprīļa valsts pacientiem apmaksās koronāro angioplastiju ar stenta, kas nav pildīts ar zālēm, implantāciju. Līdz tam sadarbībā ar kardioloģijas speciālistiem tiks definētas tās pacientu grupas, kurām medicīnisku indikāciju dēļ obligāti nepieciešams implantēt ar zālēm pildītu stentu. Tāpat Veselības ministrija uzskata, ka būtu nepieciešams panākt valstij izdevīgāku cenu ar zālēm pildīto stentu iepirkumos.
 
Grozījumi arī nosaka, ka universitātes slimnīcās tiks ieviestas valsts apmaksātas  observācijas jeb novērošanas gultas, kurās pacienti varēs tikt ārstēti līdz 24 stundām. Tas ļaus uzlabot uzņemšanas nodaļas darbu, jo nodrošinot iespēju ilgāk novērot pacienta veselības stāvokli, var precīzāk noteikt tālāko nepieciešamo ārstēšanos – stacionāri vai ambulatori.
 
 
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders;
Tālrunis: 67876008; 26378959;
E-pasts: prese@vm.gov.lv