Veselības inspekcijas darbības ārkārtas situācijas laikā

21.04.2020

 

Veselības inspekcija ārkārtējās situācijas laikā

veic preventīvas uzraudzības darbības:

konsultējot uzraudzības objektus par epidemioloģiskās drošības noteikto prasību praktisku realizāciju dzīvē:

®    sociālās aprūpes iestādēs - izvērtē epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas iespējas un iesaka piemērotākās veicamās darbības.

®    skaistumkopšanas salonos – uzrauga un izvērtē ieviesto drošības pasākumu efektivitāti,

®    ģimenes ārstu praksēs - veic pārbaudes par ģimenes ārstu prakses pieejamību un darbību ārkārtējās situācijas laikā.

®    aptiekās – uzrauga darbības saistībā ar lētākā medikamenta izsniegšanu pacientam.

®  COVID 19 slimnieku un kontaktpersonu uzraudzība – apzvana un noskaidro kā COVID 19 inficētās un kontaktpersonas ievēro noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus (pašizolācija (kontaktpersonas -14 dienas), stingrā izolācija (COVID 19 inficētie – līdz ar ārstējošā ārsta atļauju pārtrauc izolāciju)).

 Inspekcijas darbinieki sniedz konsultācijas (darba dienās no 8:00 – 21:00)

par dažādiem jautājumiem:

®    Iedzīvotājiem - kopējo situāciju valstī COVID - 19 laikā;

®    Veselības aprūpes iestādēs – par prasībām medicīniskajām maskām, izstrādātiem ieteikumiem COVID 19 inficēto pacientu uzņemšanai un ārstēšanai, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību tirgū un efektivitāti pret COVID19;

®    Ģimenes ārstiem un citām ārstniecības personām -  par darbnespējas lapu pagarināšanu;

®    Uzņēmējiem par prasībām, kas attiecas uz medicīnas masku un dezinfekcijas līdzekļu ražošanu vai importēšanu;

®    Ikvienam par Inspekcijas kompetences jautājumiem.

Pārkāpumu ziņojumu saņemšanai

Veselības inspekcija ir paplašinājusi esošos klientu apkalpošanas kontaktus:

Jautājuma tēma/atbildīgā nodaļa

E-pasts

Tālrunis

Klientu apkalpošana

vi@vi.gov.lv

67081600

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu

bridinajums@vi.gov.lv

27891666

(8.00 – 21.00)

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona vai persona, kurai laboratoriski apstiprināta COVID 19 diagnoze, neievēro karantīnas, vai pašizolācijas noteikumus saistībā ar COVID-19 

bridinajums@vi.gov.lv

22008636

(8.00 – 21.00)

Veselības aprūpes pakalpojumu jautājumi 

vi@vi.gov.lv

67507990

Jautājumi par bērnu ārpusskolas nodarbību un sporta klubu darbības pārtraukšanu

vi@vi.gov.lv

67819685

Jautājumi par dezinfekciju

vi@vi.gov.lv

67507991

Reģistru nodaļa

registri@vi.gov.lv

 

67501589

(ārstniecības iestādes)

67602101

(ārstniecības personas)

Higiēnas novērtēšanas nodaļa 

higiena@vi.gov.lv

67317787

 

Soda piemērošanu izmantos, kā vienu no veidiem, lai panāktu epidemioloģiskās drošības kārtības ievērošanu.

Šobrīd novērotā situācija neliecina par to, ka ārstniecības iestādēs vai kādās citās vietās, kur Inspekcija veic pārbaudes, ļaunprātīgi netiktu ievēroti drošības pasākumi.

 Mēs paļaujamies uz iedzīvotāju atbildīgumu un to, ka tiks ievērotas rekomendācijas.

#paliecmājās #mazgārokas #2metri