Vadlīnijas bērnu nometņu organizētājiem

22.05.2020

Sakarā ar to, ka no 1. jūnija būs atļauta bērnu nometņu norise, izveidotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiemšeit

Vadlīniju saturā iekļauti noteikumi, par:

  • Distancēšanās prasībām;
  • Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem;
  • Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumiem;
  • Papildu drošības nosacījumiem telšu nometņu organizēšanai.

Bērnu nometnes organizēt un to darbību nodrošināt saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām, ievērojot tālāk minētos papildu nosacījumus, kas jāņem vērā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”).