Pateicība Latvijas ģimenes ārstiem

15.05.2020

Paldies par Jūsu profesionālo darbu pacientu veselības aprūpē ārkārtējās situācijas laikā!

Veselības inspekcija augsti novērtē Latvijas ģimenes ārstu ieguldījumu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ierobežošanā un ar šo slimību saslimušo pacientu ārstēšanā, kā arī pateicas ģimenes ārstiem par izrādīto atsaucību sadarbībā ar Inspekciju.

Arī Covid-19 inficēto personu, kuru uzraudzību nodrošina Inspekcija, un, kuru pieredze sadarbībā ar ģimenes ārstiem tiek apkopota telefonintervijās, absolūtais vairākums pozitīvi vērtē ģimenes ārstu iesaisti viņu ārstēšanā un rezultātu monitorēšanā.

Valstī izstrādātajā veselības aprūpes mehānismā ģimenes ārsti ir pirmie saskarsmē ar pacientiem un ārkārtējā situācijā viņu loma tikai pieaug. Mēs varam būt lepni, ka neskatoties uz pandēmijas izraisītajiem riskiem un papildus pieaugušo fizisko un psiholoģisko slodzi, ģimenes ārsti krīzes apstākļos spēj rīkoties atbilstoši, ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī apgūt un izpildīt tos noteikumus, ko diktē ārkārtējā situācija. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsti ir pierādījuši, ka valsts veselības aprūpes mehānismā tie ir spēcīgs posms sabiedrības veselības un veselības aprūpes nodrošināšanā.

Ārkārtējās situācijas laikā, Veselības inspekcija, lai pārliecinātos par ģimenes ārstu prakšu atvērtību un darbību ārkārtējās situācijas laikā, pārbaudīja  ģimenes ārstu prakses vietas visā Latvijā.

Pirms pārbaudēm, par tām tika informētas ģimenes ārstu asociācijas un Veselības ministrija, informācija tika ievietota Inspekcijas tīmekļvietnē.

Kopumā tika pārbaudītas vairāk nekā 11% no visām ģimenes ārstu praksēm, kas ir uzskatāms par reprezentatīvu aptveri.

Pārbaudēs tika apkopotas ziņas par

  • pacientu pieņemšanas vai telefoniskas apkalpošanas intensitāti,
  • pakalpojumu plūsmas organizāciju,
  • informētību par Covid-19 testu organizāciju.

Konstatēts, ka ģimenes ārsti savu darbu veic kvalitatīvi un profesionāli.

Pārbaužu laikā, savstarpējās sapratnes un konstruktīvas sadarbības gaisotnē, konstatētās nepilnības tika novērstas un neskaidrības atrisinātas. Inspekcija novēroja ģimenes ārstu vēlmi sadarboties sabiedrības interesēs, pozitīvu attieksmi, kā arī ģimenes ārsti bija pateicīgi par Inspekcijas izrādīto interesi un sniegtajām rekomendācijām.