Ieteikumi slimnīcām!

20.04.2020

 

Ieteikumi slimnīcām COVID-19 inficētu pacientu uzņemšanai un gultu pārprofilēšanas plānu izstrādei infekcijas izplatības ierobežošanai:

Ieteikumi slimnīcām COVID-19 inficētu pacientu uzņemšanai un gultu pārprofilēšanas plānu izstrādei infekcijas izplatības ierobežošanai, word dok.

 ŠEIT - Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 31.03.2020. tehniskais ziņojums par COVID-19 infekcijas profilaksi, kontroli un gatavību veselības aprūpes iestādēs, tai skaitā par pieejām ekonomiskai individuālo aizarglīdzekļu (IAL) izmantošanai to iztrūkuma gadījumā.

Ieteikumus izstrādājusi Veselības inspekcija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,

balstoties uz:

  • Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra ieteikumiem ,,COVID-19 infekcijas profilakse un kontrole veselības aprūpes iestādēs”,
  • Veselības inspekcijas veiktajiem slimnīcu apsekojumiem
  • un stacionāro iestāžu pašnovērtējuma aptaujas rezultātiem gatavībai uzņemt/aprūpēt pacientus ar COVID-19.