Pēc 20. maija cigaretes un tinamā tabaka ar raksturīgu aromātu nevar tikt laista tirgū

06.05.2020

Veselības inspekcija atgādina komersantiem un patērētājiem, ka no 2020. gada 20. maija  ir aizliegts laist tirgū cigaretes un tinamo tabaku ar raksturīgu aromātu.

Aizliegums noteikts Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk- Tabakas likums) pirms pieciem gadiem, lai pārņemtu direktīvas 2014/40 prasību. Cigaretēm un tinamajai tabakai ar raksturīgu aromātu, kuru pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā attiecīgā produktu kategorijā bija trīs procenti vai vairāk, šis piecu gadu pārejas periods bija noteikts, lai patērētājiem būtu pienācīgi daudz laika izvēlēties citus produktus, un beidzas šā gada 20. maijā.

 

Saskaņā ar Tabakas likuma 3. panta  ceturto daļu aizliegts laist tirgū cigaretes un tinamo tabaku:

1) ar raksturīgu aromātu. Aizliegums neattiecas uz piedevām, kas ir būtiskas cigarešu un tinamās tabakas ražošanai, ja vien šīs piedevas nerada raksturīgu aromātu un būtiski vai izmērāmi nepalielina izstrādājuma spēju radīt atkarību, toksicitāti vai kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības;

2) kuru filtri, papīri, iepakojums, kapsulas satur aromatizētājus vai jebkādus tehniskus elementus, kas var mainīt attiecīgo tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti. Filtri, papīri vai kapsulas nesatur tabaku vai nikotīnu.

 

Veselības inspekcija skaidro, ka no 20. maija aizliegums laist tirgū attiecas uz cigaretēm un tinamo tabaku ar raksturīgu aromātu, neatkarīgi no pārdošanas apjomiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā. Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnībā neizslēdz konkrētu piedevu lietošanu, bet liek ražotājiem samazināt piedevu vai piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās vairs neradītu raksturīgo aromātu.

 

Ražotājiem un importētājiem, kuri paziņojuši vienotajā  ievades portālā EU-CEG  cigaretes un tinamo tabaku ar raksturīgu aromātu,  būs jāatsauc šie produkti no EU-CEG Latvijas tirgum paziņoto produktu aktīvā saraksta.