Jelgavā, Lielupes abās peldvietās peldēties ir atļauts

17.06.2020

Atsaucoties uz 2020. gada 13. jūnijā publicēto informāciju šeit,

pēc Veselības inspekcijas atkārtoti veiktajām pārbaudēm, Lielupes labā krasta peldvietā Jelgavā un peldvietā „Rumbula”, analīzes uzrāda, ka ūdens kvalitāte ir  uzlabojusies. Šobrīd Jelgavā, Lielupes abās peldvietās peldēties ir atļauts.

Peldvietā „Rumbula”, Rīgā, aizliegums peldēties ir atcelts, bet  ņemot vērā, ka mikrobioloģiskais piesārņojums  tomēr vēl ir paaugstināts , peldēties nav ieteicams. 

! Inspekcija aicina arī iedzīvotājus iesaistīties peldvietu novērojumos un fiksēt to rezultātus anketā - šeit

Nākamā ūdens paraugu ņemšanas reize ir plānota  6. un 7. jūlijā, bet rezultāti būs zināmi ap 10. jūliju.


*Jaunāko informāciju par peldvietu ūdens kvalitāti gan oficiālajās peldvietās, gan tajās neoficiālajās peldvietās, kur ūdens kvalitātes analīzes tiek veiktas par pašvaldību līdzekļiem šeit.