Informācija zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem

20.05.2020

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) atgādina zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotājiem pārstāvjiem,

par pienākumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" 32.2 punktu,

līdz 30.jūnijam sagatavot un iesniegt Inspekcijā:

  • paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm,
  • kā arī informāciju par paziņojuma sniedzēja organizētiem vai sponsorētiem pasākumiem 2019.gadā.

Paziņojums ir aizpildāms un iesniedzams Inspekcijai arī gadījumā, ja iepriekšējā gadā materiālais vai cita veida atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm nav sniegts, kā arī nav organizēti vai sponsorēti pasākumi.

Vairāk informācijas par paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtībus skatīt šeit.


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Inspekcijas Komercprakses nodaļu pa tālruni – 67081547 vai rakstot elektroniski kn@vi.gov.lv