Informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem – par pārbaužu veikšanu Sociālās aprūpes centros 2020. gadā

21.05.2020

Veselības inspekcija informē,

ka 2020.gadā Veselības inspekcijas un Labklājības ministrijas[1] speciālisti plāno veikt kopīgas tematiskās pārbaudes Sociālās aprūpes centros,

lai pārliecinātos,  kā tiek nodrošināti uz klientu/pacientu vērsti ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumi.

Sakarā ar COVID-19 ārkārtējās situācijas izsludināšanu šīs pārbaudes uz laiku tiek atliktas, tomēr, tiks veiktas, jo aprūpes kvalitātei sociālās aprūpes iestādēs ir valsts mēroga nozīme.

Inspekcija aicina Sociālās aprūpes centrus iepazīties ar izstrādātajiem pārbaudes kritērijiem un tajos ietvertajiem mērījumu elementiem - šeit (word dok.).

Aicinām sociālās aprūpes centrus izmantot šo laiku, lai, veicot pašpārbaudi, pārliecinātos par savu atbilstības pakāpi, izmantotu iespējas konsultēties ar Labklājības ministrijas vai Inspekcijas speciālistiem, ja rodas jautājumi, un veiktu iespējamos uzlabojumus.

Apmeklētajos sociālās aprūpes centros tiks vērtētas sekojošas jomas:

 1. uz aprūpējamo personu (klientu/pacientu) orientēta aprūpe;
 2. telpas, vide, aprīkojums;
 3. kvalitātes un drošības pārvaldība;
 4. veselības aprūpes organizēšana;
 5. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa organizēšana;
 6. zāļu aprites sistēma;
 7. higiēna un epidemioloģiskā drošība;
 8. personāla kapacitāte, novērtēšana, jauno darbinieku apmācība.

Sociālo aprūpes centru pakalpojumu vērtēšanas kritēriji pieejami gan Veselības Inspekcijas gan Labklājības ministrijas tīmekļvietnēs.

Inspekcija pārbaudes laikā lūgs sniegt nepieciešamo:

 • Informāciju,
 • dokumentus un skaidrojumus, par sociālās aprūpes/rehabilitācijas un veselības aprūpes procesa nodrošināšanu klientiem,
 • uzrādīt darbinieku personas lietas, klientu lietas u.c. nepieciešamos dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka pārbaudes laikā tiks vērtēti arī aktuālie sociālās aprūpes centru veiktie pašnovērtējumi[2].

Pārbaudes laikā iegūto datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 “Par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” 6.panta pirmo punktu.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešams konsultatīvs atbalsts, lūdzam rakstīt uz e-pastiem: viktorija.zefirova-tacinska@vi.gov.lv vai evija.palceja@vi.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 22008636 vai  67819676.               

                                                 


[1] Labklājības ministrija pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajām Labklājības ministrijas funkcijām un Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr.49 “Labklājības ministrijas nolikums” 7.4.1 apakšpunktā noteikto, veic pārbaudes par sociālā pakalpojuma atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasībām.

[2] Ministru kabineta 13.06.2017.  noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 2.7.apakšpunkta prasība. Darba materiālu/paraugu pašnovērtējuma veikšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Labklājības ministrija  nosūtīja 28.12.2017. Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienībai un 02.12.2018. visiem sociālās aprūpes centriem.