Jaunumu arhīvs 2018. gads

Dzeramā ūdens kvalitāte un tā iespējamais piesārņojums plūdu rezultātā

15.03.2018

Veselības inspekcija aicina plūdu skarto novadu iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei. Plūdu draudu gadījumā iedzīvotājiem jānodrošinās ar ūdens krājumiem. Uzturā ieteicams lietot vārītu vai fasētu dzeramo ūdeni.
 
Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo  vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu, piemēram, jāizsūknē notekūdeņu bedres un jānodrošina, lai drošās vietās atrastos dažādas ķīmiskās vielas.
Lasīt vairāk >>

Par paziņojumu iesniegšanu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

06.03.2018

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).

 

Ņemot vērā, ka termiņa pēdējā diena (31.marts) ir sestdiena, paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 3.aprīlim (ieskaitot).

 

 

Lasīt vairāk >>

Pieejami skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasībām kosmētikas līdzekļu izplatītājiem

27.02.2018

Veselības inspekcija informē, ka ir papildināts informatīvais e-pakalpojums „Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi” ar informāciju par normatīvo aktu prasībām kosmētikas līdzekļu izplatītājiem.

 

Lasīt vairāk >>

Stājas spēkā grozījumi dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumos

09.02.2018

Š.g. 9. februārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 73 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi pieejami šeit.

Lasīt vairāk >>

Eiropas Komisijas Veselības programmas projekts „Vienotā rīcība tabakas kontrolei”

02.02.2018

No 2017.gada decembra visā Eiropā ir uzsākts Eiropas Komisijas Veselības programmas projekts „Vienotā rīcība tabakas kontrolei” („Joint Action on Tobacco Control”) (turpmāk - Projekts), kura īstenošana ilgs līdz 2020.gada beigām.

Lasīt vairāk >>