Veselības inspekcija brīdina iedzīvotājus par neatļautu ārstniecību

01.06.2018


Veselības inspekcija brīdina iedzīvotājus par neatļautu ārstniecību

 

Veselības inspekcija (turpmāk tekstā - Inspekcija), reaģējot uz saņemto informāciju, kā arī  reklāmām sociālajos tīklos (www.manumed.eu, facebook.com, youtube.com ), kurās sevi reklamē un veselības aprūpes pakalpojumus piedāvā Nikita Zubkovs –  veica pārbaudi Lāčplēša ielā 53, Rīgā.

Pārbaudē konstatēja, ka katru dienu noteiktos laikos Nikita Zubkovs, kurš sevi pozicionē kā manuālās terapijas speciālistu, veic individuālu pacientu ārstēšanu, t.i., patstāvīgi nodarbojas ar ārstniecību, neraugoties uz to, ka Nikitam Zubkovam nav tiesību nodarboties ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, jo nav  medicīniskās izglītības.

Norādām, ka Inspekcija jau 2015. gada jūlijā Nikitam Zubkovam uzdeva pārtraukt neatļautu ārstniecību.

 

 

Inspekcija aicina ikvienu iedzīvotāju atbildīgi izvēlēties personu, kas piedāvā pakalpojumus, kuri būtiski ietekmē cilvēka vispārējo veselības stāvokli un var radīt patiesus draudus veselībai.