15.septembrī visā Latvijā oficiāli noslēdzas peldsezona

14.09.2018

 Šī gada peldsezonā, kura mūs priecēja ar labiem laika apstākļiem, Veselības inspekcija regulāri pārbaudīja peldūdens kvalitāti 56 oficiālajās peldvietās - 33 jūras piekrastes peldvietās un 23 iekšzemes ūdeņu  peldvietās. Atsevišķās peldvietās ūdens kvalitāte epizodiski pasliktinājās, taču, situācijai uzlabojoties, ko apliecināja atkārtotu peldūdens paraugu testēšanas rezultāti, peldēšanās ierobežojumi tika atcelti.

Kopumā peldsezonā mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ  peldēšanās ierobežojumi bija noteikti 5 reizes: jūnija mēnesī Jūrmalā, peldvietās „Dzintari”, „Vaivari” un  Mērsraga novadā Mērsraga peldvietā (pie bākas), jūlija mēnesī Rīgā, Bābelītes ezera peldvietā un augusta sākumā Daugavpilī, Šūņu ezera peldvietā.

Pastāvot ilgstoši karstajam un sausajam laikam, 3 oficiālajās peldvietās bija novērota arī zilaļģu savairošanās. Zilaļģes tika konstatētas  2 jūras peldvietās - Vecāķu un Daugavgrīvas peldvietā, kur tās, acīmredzot,  bija saskalotas piekrastē no Baltijas jūras atklātās daļas, un Lielupes peldvietā Ezeru ielas galā, Jūrmalā. Noteiktie peldēšanās ierobežojumi bija īslaicīgi, jo tālāka zilaļģu savairošanās nenotika un labvēlīgu laika apstākļu  ietekmē, tās tika aizskalotas, peldētāju veselību neapdraudot.

Ievērojami biežāk kā iepriekšējos gados, zilaļģu savairošanās bija novērojama arī neoficiālajās peldvietās, piemēram vairākās vietās Daugavā (Rīgā, Lielvārdē, Aizkrauklē, Salaspilī, Ikšķilē), Buļļupē, Vējupē, Lielupē, Platones upē, Mazajā un Lielajā Baltezerā, Ķīšezerā, Lubezerā, Sāvienes, Alūksnes, Burtnieku ezeros.

Šī gada peldsezonā, papildus oficiālo peldvietu monitoringam, kopumā aptuveni  20 pašvaldības nodrošināja peldūdens kvalitātes pārbaudes iedzīvotāju iecienītākajās peldvietās par saviem līdzekļiem, kopā aptverot vairāk kā 120 neoficiālās peldvietas. Ierobežojumi peldēties tika noteikti 32 reizes -  aizliegums peldēties augsta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ 10 reizes un 22 reizes Inspekcija ieteikusi nepeldēties paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma vai zilaļģu savairošanās dēļ.

Detalizēta informācija par peldūdens rezultātiem un  noteiktajiem ierobežojumiem gan oficiālajās, gan neoficiālajās peldvietās pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnes " www.vi.gov.lv" sadaļā "Vides veselība - Peldūdens - Peldūdens monitorings" .

Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar MK 2017.gada 28.novembra noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 26.punktu peldvietu īpašniekam līdz attiecīgā gada 31.oktobrim jāiesniedz Veselības inspekcijā informācija par peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts pēc peldvietas atbildīgās personas iniciatīvas. Inspekcija monitoringa rezultātus iekļauj peldvietu ūdens kvalitātes informācijas kopumā, ko izmanto peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanā un ziņošanā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam.

Nākamā oficiālā peldsezona tiks atklāta 2019. gada 15. maijā.