Par paziņojumu iesniegšanu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

06.03.2018

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).

Ņemot vērā, ka termiņa pēdējā diena (31.marts) ir sestdiena, paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 3.aprīlim (ieskaitot).

 

Plašāka informācija par paziņojumu iesniegšanu pieejama Veselības inspekcijas tīmekļvietnes www.vi.gov.lv sadaļā Farmācija/ Zāļu reklāma/ Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

Personām, kurām nav iespējas paziņojumu iesniegt:

to var sūtīt Veselības inspekcijai pa pastu vai nodot datu nesējā, kas satur minēto paziņojumu, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012. Ja paziņojums nosūtīts pa pastu izdrukātā veidā, Inspekcija aicina paziņojuma formu (.xls), kas atbilst rakstiski nodotajam paziņojumam, nosūtīt bez droša elektroniskā paraksta uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.