Liedz diagnostiskas pakalpojumu sniegšanu ar ierīci Multiscan BC

11.10.2018

Veselības inspekcija pēc iedzīvotāju sūdzību saņemšanas veikusi pārbaudi ārstniecības iestādē par Latvijas Imūnterapijas centra "AS Nokra" Rīgā, Bruņinieku ielā 49.k2, secinot, ka iestādē tiek izmantota nereģistrēta medicīniskā tehnloģija Multiscan BC. Ņemot vērā konstatētās neatbilstības, Inspekcija pieņēma lēmumu par diagnostiskā pakalpojuma ar ierīci Multiscan  BC darbības apturēšanu.  

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka ārstnieciskos pakalpojumus drīkst sniegt tikai reģistrētas ārstniecības iestādes, kas  atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām  un ārstniecības procesā izmanto reģistrētas medicīniskās tehnoloģijas. Inspekcija aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad ir aizdomas par nekvalitatīva veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu vi@vi.gov.lv , vai  zvanot pa informatīvo tālruni – 67081600,