Kādas higiēnas prasības jāievēro skolai?

24.08.2018

Līdz jaunā mācību gada sākumam palicis pavisam īss brīdis un lai atgriešanās skolā būtu bērnu veselībai droša, skolai ir jānodrošina higiēnas prasībām* atbilstoša vide:

▪           visām telpām un to iekārtām jābūt tīrām un darba kārtībā;

▪           skolā jābūt nodrošinātam tekošam aukstajam un karstajam ūdenim;

▪           mācību telpās galda un krēsla augstumam jābūt atbilstošam skolēnu augumam;

▪           apgaismojumam telpās jābūt pietiekošam un vienmērīgam. Mākslīgais apgaismojums ir darba kārtībā (visas spuldzes darbojas);

▪           tualetes telpās jābūt pieejamam tualetes papīram, ziepēm un roku susināšanas līdzekļiem;

▪           telpas regulāri jāvēdina (pirms un pēc nodarbības);

▪           gaisa temperatūrai mācību telpās jābūt ne zemākai par 18°C (sporta zālē – 16°C);

▪           skolā jābūt apmācītam darbiniekam pirmās palīdzības sniegšanā;

▪           konkrētā mācību gada laikā (vēlams pirmā semestra pirmajā mēnesī) jāveic kašķa un pedikulozes pārbaudi skolēniem, kā arī         profilaktiskās veselības pārbaudes (antropometriskie mērījumi, redzes un dzirdes pārbaudi, stājas  traucējumu un arteriālā asinsspiediena kontroli, acu zīlīšu platuma un reakcijas uz gaismu izvērtējumu, vēnu apskati, koordinācijas traucējumu pārbaudi);

▪           skolā jābūt nodrošināta vietai, kur skolēniem uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas, lai atvieglotu skolas somas saturu.

 

Par higiēnas prasību* ievērošanu skolā ir atbildīgs iestādes vadītājs. Veselības inspekcija skolās kontrolē higiēnas prasību izpildi. 

Sabiedrības informēšanai Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv >> Infografikas ir pieejami informatīvi materiāli par skolas vidi un higiēnas prasībām:

−          Sakārtota skolas vide (informācija skolēniem un vecākiem),

−          Skolas mugursomas nešanas ABC,

−          PVO skolu vides pētījums.

 

 

* Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”