Jaunas higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

18.10.2018

2018. gada 9. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts noteikumu projekts, kas precizē higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai ar mērķi mazināt infekciju slimību izplatīšanās risku procedūru laikā. Jaunie Ministru kabineta 09.10.2018. noteikumi Nr.631 „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” tika izstrādāti, lai nodrošinātu veselībai drošākus skaistumkopšanas pakalpojumus klientiem, apvienojot un precizējot esošās higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem un frizētavām[1]. Šie noteikumi neattiecas uz tetovēšanas, mikropigmentācijas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga pakalpojumiem[2].

 

 

Izstrādājot jaunus noteikumus par higiēnas prasībām skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, ir veiktas šādas būtiskas izmaiņas un precizējumi:

▪          noteiktas minimālās higiēnas prasības tiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas pakalpojumus sniedz savā dzīvesvietā vai izbraucot pie klienta,

▪          definēts augsta inficēšanās riska pakalpojums[3],

▪          definēti zema, vidēja un augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekļi,

▪          darba instrumenti iedalīti atbilstoši inficēšanās riskam – zems, vidējs un augsts (noteikumu 1.pielikums).

 

Noteikti ierobežojumi attiecībā uz augsta inficēšanās riska pakalpojumu:

▪          noteikts aizliegums sniegt šādus pakalpojumus nepilngadīgām personām (izņemot ar vecāku atļauju),

▪          klientu mutiski jāinformē par iespējamiem riskiem veselībai un komplikācijām,

▪          nav atļauts sniegt šāda veida pakalpojumus  izstāžu laikā, izbraucot pie klienta vai savā dzīvesvietā (pieļaujams tikai tad, ja dzīvesvietā ir iekārtota atsevišķa šim mērķim iekārtota telpa (skaistumkopšanas kabinets ar izlietni), ko neizmanto citām vajadzībām).

 

Precizētas prasības Iekārtām un aprīkojumam:

▪          katrā darba telpā jābūt izlietnei, kas paredzēta tikai roku mazgāšanai un darba instrumentu apstrādei,

▪          ultravioletā starojuma un ultraskaņas iekārtas aizliegts izmantot darba piederumu sterilizācijai,

▪          sterilizācijai atļauts izmantot autoklāvu un karstā gaisa sterilizatoru,

▪          netīro veļu un dvieļus drīkst mazgāt veļas mazgātavā vai mājās vismaz 60 °C temperatūrā.

 

Noteikta darba piederumu un aprīkojuma uzturēšanas kārtība:

▪          nepieciešams izstrādāt plānu aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai, ņemot vērā lietoto instrumentu inficēšanās risku (noteikumu 2.pielikums),

▪          lietoto instrumentu apstrādi veic saskaņā ar izstrādāto darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu,

▪          jāveic uzskaiti par instrumentu dezinfekciju un sterilizāciju.

 

Jaunas prasības pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijai:

▪          pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nav profesionālā vidējā vai I. līmeņa augstākā izglītība kosmetoloģijā (t.i. kosmētiķi vai skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā) vai nav sertificētas ārstniecības personas, nepieciešams apgūt izglītības programmu „Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”,

▪          skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju darbiniekus higiēnas jomā atļauts apmācīt arī personām, kas jau strādā pakalpojumu sniegšanas vietā, ja to izglītība atbilst noteiktajiem apmācīttiesīgo personu izglītības kritērijiem (turklāt personai jāsaņem pašvaldības licence veikt šo apmācību programmu).

 

Daļai no noteikumu prasībām ir noteikts viena gada pārejas periods, ļaujot pakalpojumu sniedzējiem pielāgoties to izpildei līdz 2019. gada 1. oktobrim. Šīs prasības ir:

▪          instrumentu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna izstrāde,

▪          uzskaites ierakstu nodrošināšana par instrumentu dezinfekciju un sterilizāciju,

▪          aizliegums lietot ultravioletā starojuma iekārtas instrumentu sterilizācijas procesam,

▪          apmācību programmas par higiēnas prasībām apgūšana.

 

Lai nodrošinātu skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamos skaidrojumus par jauno dezinfekcijas un sterilizācijas veikšanas kārtību, kā arī skaidrotu citas saistošo noteikumu prasības, Veselības inspekcija tuvāko mēnešu laikā savā tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv publicēs vadlīnijas[4] visiem (t.sk. tetovēšanas, mikropigmentācijas, skarifikācijas un pīrsinga) skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem.

 

1 - Ministru kabineta  27.01.2009.  noteikumi Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām” un

Ministru kabineta 16.01.2001. noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” zaudē spēku ar 19.10.2018.

2 - prasības tetovēšanas, mikropigmentācijas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga, t.sk. ausu caurduršanas pakalpojumiem nosaka Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”

3 - skaistumkopšanas pakalpojums, kura laikā āda tiek mērķtiecīgi pārdurta vai citādi traumēta, vai tiek ievadīts organismā instruments vai svešķermenis (piemēram, kosmētiskās injekcijas, elektrolīzes epilācija)

4 - vadlīnijas tiks saskaņotas arī ar skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju asociācijām (Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju un Latvijas manikīra un pedikīra asociāciju)

Izmaiņas noteikumos skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem