Inspekcija vērš uzmanību uz normatīvajiem aktiem, kas stāsies spēkā ar 2019.gada 1.janvāri

20.12.2018

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumi Nr. 294 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”” (turpmāk – Grozījumi).  Grozījumu 1.5. apakšpunkts paredz izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.

Vairāk informācijas šeit