Informācija par sertifikāta viltojumu medicīniskajām ierīcēm

07.06.2018

Veselības inspekcija ir saņēmusi vēstuli no Turcijas pastāvīgās pārstāvniecības par paziņotās medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanas institūcijas SZUTEST (2194) viltotu sertifikātu (2195-MED-1712522), ko izdevusi Mark Global Certification, Indijā reģistrēta firma Rentgenstaru iekārtām, izmantojot SZUTEST Uygunluk Deģerlendirme veco nosaukumu, adresi un sertifikāta formātu A.Ş. (SZUTEST (1)).

Inspekcija aicina medicīnisko ierīču izplatītājus, importētājus, ārstniecības iestāžu atbildīgās personas un citus medicīnisko ierīču lietotājus būt vērīgiem, lai nodrošinātu medicīnisko ierīču drošu lietošanu.

(1) SZUTEST ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju, uzraudzību un kura ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņota medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanas institūcija.