Higiēna tetovēšanas, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanas vietās

05.12.2018

 

Veselības inspekcija atgādina, ka kopš 2016.gada 1.janvāra Latvijā ir noteiktas higiēnas prasības šobrīd tik pieprasīto augsta inficēšanās riska skaistumkopšanas pakalpojumu kā tetovēšana, mikropigmentācija un pīrsings sniegšanai. Šo procedūru laikā tiek pārdurta āda, kas ir viena no cilvēka ķermeņa aizsargbarjerām pret mikroorganismiem, un, darba piederumiem nonākot saskarē ar cilvēka asinīm un citiem bioloģiskajiem šķidrumiem, tiek palielināts inficēšanās risks ar dažādām slimībām, tostarp B un C vīrushepatītu un HIV, ja netiek ievērotas higiēnas prasības. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai šīs skaistumkopšanas procedūras būtu klientu veselībai drošas.

Latvijā ir aizliegts sniegt tetovēšanas, mikropigmentācijas un pīrsinga (t.sk. ausu caurduršanas) procedūras personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ja nav saņemta vecāku piekrišana. Pakalpojumu sniedzējam ir jāveic nepilngadīgā klienta personības pārbaude un jāveic pārrunas ar bērna vecākiem.

Lai klients izprastu konkrētās procedūras iespējamos veselības riskus, kā arī izvairītos no iespējamām komplikācijām pēc procedūras nepareizas rīcības dēļ, klientu nepieciešams informēt par infekciju kontroles pasākumiem. Pirms pakalpojuma sniegšanas jāsniedz klientam visa informācija par procedūras norisi, izmantotajiem materiāliem (krāsvielas, rotaslietas), riskiem un atbilstošu aprūpi pēc procedūras, kā arī dzīšanas procesu un laiku un tetovējuma noņemšanas iespējām (ja iespējams, informējot klientu arī par izmantotā pigmenta daudzumu %). Lai pakalpojumu sniedzējs būtu informēts par iespējamām kontrindikācijām procedūras veikšanai vai veselības riskiem, pirms tetovēšanas, pīrsinga un mikropigmentācijas procedūras klientam ir jāaizpilda pakalpojuma sniedzēja izsniegta aptaujas veidlapa par iepriekš diagnosticētām slimībām, alerģijām, lietotajiem medikamentiem u.c. veselības aspektiem, kā arī nepieciešams apliecināt sniegtās informācijas patiesumu (t.sk. pilngadību) un piekrišanu konkrētās procedūras saņemšanai.

Šo trīs gadu laikā kopš noteikumu spēkā stāšanās Veselības inspekcija, veicot higiēnas prasību ievērošanas uzraudzību tetovēšanas, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanas vietās, plānveidā ir apsekojusi 134 salonus (kabinetus). Dažāda veida neatbilstības normatīvo aktu prasībām tika konstatētas 68% kontrolēto salonu (kabinetu). Visbiežāk pārkāpumi saistīti gan ar organizatoriskiem jautājumiem, kā, piemēram, uzskaites veikšana par lietoto darba piederumu apstrādi, plāna izstrāde par telpu, aprīkojuma un darba piederumu apstrādi, gan aptaujas anketu izsniegšanu klientiem par veselības risku apzināšanu konkrētās procedūras saņemšanai. Saistībā ar darba piederumu apstrādi pakalpojumu sniedzēji bieži vien neievēro dezinfekcijas līdzekļa pagatavošanu un sterilizācijas iekārtas instrukcijā noteikto lietošanas kārtību vai šīs ražotāja lietošanas instrukcijas nav nodrošinātas, kas attiecīgi rada risku nepareizi un nepietiekami veiktai darba piederumu apstrādei. Tomēr, analizējot uzraudzības rezultātus dinamikā (skatīt grafiku attēlā), kopumā vērojama pozitīva tendence higiēnas prasību izpildē, samazinoties gan konstatēto neatbilstību daudzumam vienā salonā, gan salonu skaitam ar konstatētiem pārkāpumiem.

 

 

Ar Veselības inspekcijas sagatavotām rekomendācijām higiēnas prasībām atbilstošu tetovēšanas, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai var iepazīties ŠEIT

 

Biežāk konstatētās neatbilstības tetovēšanas, pīrsinga un mikropigmentācijas pakalpojumu sniegšanās vietās (%) no 2016.gada līdz 2018.gada 11 mēnešiem.