Ar 2019. gadu dzeramā ūdens monitoringa rezultāti būs jāiesniedz izmantojot portālu www.latvija.lv

18.10.2018

Ūdens piegādātājiem un pārtikas uzņēmumiem par monitoringa rezultātiem jāinformē Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, sākot ar 2019. gada 1. janvāri. To paredz Ministru kabineta 16.10.2018. noteikumi Nr.639 „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”” (noteikumus skatīt šeit).

Lai nodrošinātu vienotu monitoringa rezultātu iesniegšanu un to apstrādi, Inspekcija ūdens piegādātāju un pārtikas uzņēmumu ērtībām ir izstrādājusi e-pakalpojumu „Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai” (turpmāk – e-pakalpojums), kas pieejams portālā www.latvija.lv. E-pakalpojumā ūdens piegādātājiem un pārtikas uzņēmumiem ir pieejama saskaņotā monitoringa programma, kas dod iespēju ievadīt monitoringa rezultātus tiešsaistē. Turklāt portālā www.latvija.lv iesniegto paziņojumu statuss ir līdzvērtīgs oficiāli parakstītam dokumentam. Informācija, kas iesniegta, izmantojot e-pakalpojumu, sistematizētā veidā uzreiz nokļūst Inspekcijas vienotajā uzraudzības informācijas sistēmā, būtiski atvieglojot tās apstrādi. E-pakalpojums ir izstrādāts Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projektā „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”. Lietošanas instrukcija par e-pakalpojuma izpildi pieejama šeit.