Absolventu ievērībai!

26.06.2018

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.05.2016 noteikumu Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 5.punktu, Informāciju par ārstniecības personas medicīniskās izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu profesijā, izglītības iestāde sniedz Veselības inspekcijai piecu darbdienu laikā pēc izglītības dokumenta izsniegšanas.

Pamatojoties uz izglītības iestādes sniegto informāciju un absolventa apliecinājumu (parakstu), ka persona piekrīt datu reģistrācijai, absolventi tiek reģistrēti Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un iegūst tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgā profesijā turpmākos piecus gadus.  Ja esat parakstījies, ka piekrītiet datu reģistrācijai  Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, Jums  nav jāveic reģistrācija klātienē.    Informācija  par reģistrētām ārstniecības personām un to identifikatoriem, reģistrācijas termiņiem  ir publiski pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē http://www.vi.gov.lv/lv/pr317.

Ja tomēr absolventam ir nepieciešams ātrāk saņemt reģistrāciju, ir jāveic reģistrācija klātienē – Veselības inspekcijā Reģistru nodaļā  (apmeklētāju pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai  plkst.9.00 – 12.30  13.00 - 16.00).

Papildus vēršam uzmanību ārstniecības iestādēm, kas vēlas pieņemt darbā absolventus-Ārstniecības likuma 28.pants nosaka, ka  medicīniskās izglītības diploma iegūšana ļauj ārstniecības personai līdz reģistrācijai ārstniecības personu reģistrā darboties ārstniecībā tikai tādas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā, kurai ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos par ārstniecības personu reģistru noteiktajā kārtībā.