Aktualitātes

Par iestāžu izslēgšanu no Ārstniecības iestāžu reģistra

22.03.2017

Veselības inspekcija 2016. gada 16. decembrī savā tīmekļvietnē atgādināja, ka atbilstoši 2009. gada 6. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" 3. punkta prasībām  ārstniecības iestādēm atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20. janvārim jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram Valsts statistikas pārskatus par iepriekšējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem (gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem) .

Lasīt vairāk >>

Legionelloze: profilakses pasākumi dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, ūdens lietotājiem

16.03.2017

Noderīga informācija ikvienam par profilakses pasākumiem, kas jāievēro dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, kā arī ūdens lietotājiem.

Lasīt vairāk >>

Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

14.03.2017

Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved Latvijas teritorijā ķīmisko vielu vai maisījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

Pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu jāiesniedz līdz attiecīgā nākamā gada 1. martam.

Lasīt vairāk >>

Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām

10.03.2017

10.03.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HG 531801-531900, 531901-532000.  

Lasīt vairāk >>

Aicinām izteikt viedokli par Veselības inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem

09.03.2017

Mūsdienu dzīves ritms uzliek savus laika ierobežojumus visam ko darām.  Ir svarīgi iemācīties jebkuru darbību veikt maksimāli ātri un efektīvi, lai tikpat ātri un kvalitatīvi saņemtu nepieciešamo atbildi. Arī Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) piedāvā pakalpojumus saņemt ne tikai klātienē vai nosūtīt nepieciešamo informāciju pa pastu, bet arī izmantojot pieejamos Inspekcijas e-pakalpojumus.

 

Tāpēc vēlamies izzināt Jūsu viedokli par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem, kā arī to lietošanu un aicinām aizpildīt aptaujas anketu

Lasīt vairāk >>

Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums

09.03.2017

Veselības inspekcija  informē, ka 2017.gada martā ir uzsākts īstenot Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) darbību Nr.6.1.16  “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums”, kas turpināsies līdz 2022.gada decembrim.

Lasīt vairāk >>

Veselības inspekcija brīdina: elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumu netīša norīšana rada bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai

27.02.2017

Veselības inspekcija brīdina, ka elektronisko cigarešu uzpildes šķidrums rada bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai, ja tas tiek netīši norīts. Nikotīns ne vien izraisa spēcīgu atkarību, bet ir akūti toksisks (indīgs), to uzņemot caur ādu, ieelpojot un it īpaši norijot.

Lasīt vairāk >>

Par pilnvērtīgas un drošas veselības aprūpes saņemšanu

24.02.2017

Veselības inspekcija aicina – saņem pilnvērtīgu un drošu veselības aprūpi - pārliecinoties par veselības aprūpes pakalpojumu, ārstu un ārstniecības iestādi!

Lasīt vairāk >>

LVĢMC aicinājums uzņēmumiem: palieciet tirgū, reģistrējiet ķīmiskās vielas!

22.02.2017

Ja uzņēmums ražo vai importē ķīmiskās vielas, tad tās ir jāreģistrē saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu ķīmisko vielu jomā (REACH regula). Provizoriskā reģistrācija jāveic līdz 2017. gada 31. maijam, un tā ir bez maksas.

Lasīt vairāk >>

Informācija par ēteriskajām eļļām

02.02.2017

Ēteriskās eļļas gan masu saziņas līdzekļos, gan dažādu uzņēmumu tīmekļa vietnēs vai tiešsaistes tirdzniecības vietās tiek plaši reklamētas kā nekaitīgi un veselību veicinoši produkti. Nav šaubu, ka ēteriskās eļļas  iedarbojas fizioloģiski un psiholoģiski uz cilvēka organismu. Tomēr jāņem vērā, ka 100% ēteriskās eļļas nav paredzētas tiešai lietošanai orāli, uz ādas vai citādi.

Lasīt vairāk >>