Jurists

 

Aicinot pievienoties mūsu komandai uz sadarbību vērstu, atsaucīgu kolēģi,

Veselības inspekcija

izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz vakanto

Juridiskā departamenta Ārstniecības riska fonda nodaļas jurista ierēdņa amatu      

(uz nenoteiktu laiku)

(profesijas kods 2611 01)

Ja esi ieguvis (-usi)

-  augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē,

-  ne mazāk kā viena gada juridiskā darba pieredzi,

-  pieredzi darbā ar administratīvo procesu

- vēlama darba pieredzi veselības aprūpes jomā;

zināšanas un prasmes:

-  civiltiesībās un administratīvajās tiesībās,

-  normatīvo aktu projektu izstrādē,

-  darbā ar datoru,

-  valsts valodas prasmes C2 līmenis, divu svešvalodu (angļu – B1 līmenis, krievu – B1) līmenis,

-  Tev ir augsta atbildības sajūta, spēj strādāt patstāvīgi un komandā,

Tavi galvenie pienākumi būs:

-   izskatīt un izvērtēt pacientu iesniegumus Āsrstniecības riska fonda ietvaros, nodot saņemtos atlīdzības pieprasījumus atzinuma sniegšanai atbildīgajai struktūrvienībai,

-   noteikt pacientam no Ārstniecības riska fonda izmaksājamās atlīdzības apmēru, pamatojoties uz saņemto atzinumu,

-   sagatavot lēmumu projektus par līdzekļu izmaksu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību,

-   sagatavot pieprasījumus, vēstules, t.sk. atbildes uz personu iesniegumiem,

-   sniegt atbalstu kolēģiem juridisku jautājumu risināšanā,

-   sagatavot procesuālos dokumentus un pārstāvēt Veselības inspekciju tiesās,

-   izstrādāt normatīvo aktu un to grozījumu projektus.

Mēs piedāvājam:

-  interesantu, intensīvu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā,

-  atalgojumu atbilstoši  9. mēnešalgu grupai (835 - 1100 EUR) un sociālās garantijas saskaņā ar valsts pārvaldē noteikto,

-  labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešiem no darba uzsākšanas.

Pretendentiem (-ēm) jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi Ārstniecības riska fonda nodaļas jurists, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas, reģ.nr.90002448818, Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā, adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, līdz 2019.gada 20.oktobrim. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Pamatojoties  uz  Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, Veselības inspekcija informē:

-        pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi,

-        datu pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012. Tālrunis uzziņām 67819675. Veselības inspekcijas mājas lapa www.vi.gov.lv.