Salona atvēršana

Tik ļoti ierastie un populārie skaistumkopšanas pakalpojumi salonos kā, piemēram, manikīrs, dažādas sejas, kā arī mikropigmentācijas un ausu caurduršanas procedūras līdz ar gandarījumu par patīkamo rezultātu pēc laika var atspēlēties negatīvi uz pakalpojuma saņēmēja veselību ar, piemēram, bakteriālu ādas infekciju līdz pat nopietnām saslimšanām kā B un C hepatīts, ja procedūras veicējs nav ievērojis higiēnas, dezinfekcijas un sterilizācijas prasības.

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Veselības inspekcijas atzinumu par skaistumkopšanas uzņēmuma gatavību darbības uzsākšanai, pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Minētos pakalpojumus Inspekcija sniedz arī pēc uzņēmuma īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma gadījumos, kad ir šaubas par izvēlēto ēku (telpu) atbilstību paredzētajiem mērķiem. Par pakalpojuma saņemšanas kārtību skatīt šeit.

Lai pasargātu pakalpojumu saņēmēju veselību un pēc iespējas samazinātu iespējamo inficēšanās risku dažādu skaistumkopšanas pakalpojumu laikā, ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.

Informāciju par izglītību personām, kas sniedz kosmētiskos pakalpojumus, t.sk. dažādas injekcijas, skatīt šeit.

Skaistumkopšanas uzņēmuma darbības laikā jāievēro higiēnas  un epidemioloģiskās drošības prasības, kuras atbilstoši pakalpojuma darbības veidam Jūsu uzņēmumā reglamentē sekojošas normatīvo aktu prasības:

 1. 16.01.2001. MK noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem”;
 2. 27.01.2009. MK noteikumi Nr. 71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām” (t.sk. manikīra un pedikīra pakalpojumiem);
 3. 07.09.2010. MK noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību”;
 4. 14.04.2015. MK noteikumi Nr.182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”;
 5. 19.12.2000. MK noteikumi Nr. 439 „Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm”
 6. 13.01.2009. MK noteikumi Nr. 37 „Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem”;
 7. 27.11.2001. MK noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas)”;
 8. 26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi”  33. punkts – darbinieki un personas, kuras sniedz manikīra un pedikīra pakalpojumus, kā arī saistītas ar tetovēšanas un ādas caurduršanas procedūrām, obligāti vakcinējami pret B hepatītu.
 9. 20.07.2010. MK noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu”;
 10. Preču un pakalpojumu drošuma likums;
 11. 14.02.2006. MK noteikumi Nr. 119 „Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām”;
 12. 02.07.2013. MK noteikumi Nr. 354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” (nosaka prasības gan kosmētikas līdzekļu marķējumam, gan sastāvam).

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar Inspekciju pa tālruni 67081600.

 

Papildus informācija: