Kosmētiskie kabineti

Lai pasargātu pakalpojumu saņēmēju veselību un pēc iespējas samazinātu iespējamo inficēšanas risku skaistumkopšanas pakalpojumu laikā, ir noteiktas higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem – Ministru kabineta 2001. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (MK noteikumi Nr. 22). Veselības inspekcija veic kosmētisko kabinetu un tiem noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli. MK noteikumi Nr. 22 attiecas arī uz masāžas kabinetiem (t.i. ja tiek veiktas masāžas skaistumkopšanas nolūkā, piemēram, kosmētiskas, relaksējošas SPA masāžas).

Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma drošumu, tādēļ, domājot par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu pakalpojuma sniedzēja mājās vai klienta mājās, jāizvērtē, kā un vai tiks nodrošinātas noteiktās higiēnas prasības un vai pakalpojums pēc būtības atbildīs droša pakalpojuma prasībām.

MK noteikumi Nr. 22 nosaka prasības:

  • telpām, telpu aprīkojumam, iekārtām un darba piederumiem
  • ūdensapgādei, kanalizācijai, apkurei, vēdināšanai un apgaismojumam
  • telpu, iekārtu un darba piederumu uzturēšanas un dezinfekcijas kārtību
  • prasības apkalpojošajam personālam

Prasības darba piederumiem:

Katrā darba vietā jābūt ne mazāk kā diviem darba instrumentu komplektiem. Izmantotos daudzreizējās lietošanas instrumentus pēc katra klienta apkalpošanas mazgā un dezinficē, bet instrumentus, kas var radīt ādas bojājumus, sterilizē.

Ar visām MK noteikumu Nr. 22 prasībām variet iepazīties šeit. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs kosmētiskā kabineta vadītājs.

 

Papildus informācija: