Reģistrētas ārstniecības personas/atbalsta personas (reģistrācijas termiņš, identifikators)Informējam, ka valsts ārkārtējās situācijas laikā, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra vai sertifikāta termiņi, kuri bija spēkā uz 2020.gada 5.aprīli, ir pagarināti par sešiem mēnešiem.
Informācija par ārstniecības personām, kuras uz doto brīdi ir tiesīgas praktizēt profesijā, to ārstniecības personu identifikatoriem un reģistrācijas termiņiem.Lūgums informāciju ievadīt vienā no izvēlnes logiem.Personas uzvārds:
Identifikators:

Drošības kods sastāv no cipariem.Drošības kodu iespējams atjaunot, nospiežot "Meklēt".