Veselības inspekcijas sniegtie pakalpojumiNR.

pk.

 Pakalpojuma nosaukums Pakalpojums portālā latvija.lv Maksas

Ir

e-pakalpojums/

nosaukums

 1. Iesniegums Ārstniecības riska fondam (sākot ar 01.01.2019.)  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6430/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 2. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrēšana vai pārreģistrēšana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p139/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 3. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai apliecības dublikāta izsniegšana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p140/ProcesaApraksts  Jā  -
 4. Ārstniecības personu identifikatoru piešķiršana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2447/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 5. Ārstniecības iestāžu reģistrācija/pārreģistrācija  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p201/ProcesaApraksts  -  

 -

 6. Ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs un Latvijā   

Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p136/ProcesaApraksts

 

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izziņas izsniegšana ārstniecības personām darbam ārvalstīs

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p137/ProcesaApraksts

 

 

 Jā  

 -

 7. Ārstniecības iestāžu iekļaušana medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzēju sarakstā  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4624/DokumentiUnVeidlapas  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai

 8. Apliecinājums ārstniecības iestādēm, kuras vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas references tīkliem  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6167/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai

 9. Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4630/ProcesaApraksts  Jā  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai

 10. Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja; apbedīšanas/ pārapbedīšanas saskaņojums  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2445/ProcesaApraksts  -

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
 11. Atzinumu sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p762/ProcesaApraksts  Jā   

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
 12. Veselību ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana  

 https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p771/ProcesaApraksts

 

 Jā  
 13. Dzeramā ūdens monitoringa programmu saskaņošana; izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas saskaņošana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2444/ProcesaApraksts    

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
 14. Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap  ūdens ņemšanas vietu  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p172/ProcesaApraksts  Jā

 

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 15. Atzinums par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p767/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 16. Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu eksportam  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2449/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai

 17. Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformešana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p180/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 18. Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēju paziņojumu izskatīšana par komercdarbības uzsākšanu  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1164/ProcesaApraksts  -  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 19. Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju paziņojumu izskatīšana par komercdarbības uzsākšanu  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4267/ProcesaApraksts    

 

Iesniegums Veselības inspekcijai

 20. Nosacījumi un atzinumi par teritorijas plānojumiem  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p178/ProcesaApraksts  -  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 21. Atzinums par vietas izvēli būvniecībai  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p185/ProcesaApraksts  -  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 22. Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p178/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 23. Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p181/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 24. Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana (atzinums par būvprojektu)  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p183/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 25. Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem (atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai (turpināšanai))  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p184/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 26. Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p179/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 27. Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu efektivitāti  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p179/ProcesaApraksts  Jā  

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

 28. Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6186/ProcesaApraksts  Jā  

 -

 29. Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p176/ProcesaApraksts  Jā  

 -

 30. Komersantu paziņojumu izskatīšana par konkrētajā gadā izmantoto kombinēto brīdinājumu komplektu tabakas izstrādājumiem  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6428/ProcesaApraksts  -

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 31. Komersantu paziņojumu izskatīšana par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6429/ProcesaApraksts  -

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 32. Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p200/ProcesaApraksts  -

 

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
 33. Apliecības par narkotisko un/vai psihotropo vielu nēsāšanu ārstnieciskajām vajadzībām apstiprināšana  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3016/ProcesaApraksts  -  

 -

 34. Atzinums par muitas noliktavas atbilstību zāļu uzglabāšanas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas publicētajām zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēm.  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6188/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 35. Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto atbalstu  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p9036/ProcesaApraksts  -  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai
 36. Paziņojums par zāļu reklāmas semināru  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2140/ProcesaApraksts  -  

 

Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā
 37. Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošiem jautājumiem  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p768/ProcesaApraksts  Jā  

 

Iesniegums Veselības inspekcijai