Veselības inspekcija aicina pievērst īpašu uzmanību gaisa atsvaidzināšanai paredzēto ķīmisko maisījumu drošai izplatīšanai un lietošanai

 

Ir dažādi veidi kā ikdienā var uzlabot gaisa aromātu, un viens no populārākajiem veidiem ir izmantot aromātu šķidrumus, kas ir iepildīti dažādos dekoratīvos iepakojumos un var tikt izmantoti kā dizaina elementi interjerā. Tirdzniecībā ir pieejami produkti, kuru iepakojums lietošanas laikā ir atvērts, un smaržas plašākai izplatīšanai telpā paredzēts iepakojumā ievietot klāt pievienotās dizaina koka nūjiņas.

Veselības inspekcija ir izskatījusi iesniegumu par nelaimes gadījumu, kad šāds ķīmiskais maisījums ir nejauši apgāzies, un šķidrums nokļuvis maza bērna acī. Veicot gaisa atsvaidzinātāju tirgus kontroli, Veselības inspekcija ir konstatējusi, ka ne vienmēr uzņēmēji ir nodrošinājuši produkta marķējumā atbilstošu informāciju par produkta bīstamību un drošības pasākumiem. Tāpēc aicinām uzņēmējus un patērētājus būt atbildīgiem, un pievērst īpašu uzmanību prasībām šķidro gaisa atsvaidzinātāju, kas izmantošanas laikā ir atvērti, izplatīšanai un drošai lietošanai.

Veselības inspekcija norāda, ka gaisa atsvaidzinātāji, kas ir šķidri un tiek iepildīti iepakojumā, saskaņā ar ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu likumdošanu, ir definējami kā ķīmiskie maisījumi. Tāpēc uzņēmējiem, kas piedāvā Latvijas tirgū šādus ķīmiskos maisījumus, jāinformē patērētāji par konkrētā produkta bīstamību un drošības pasākumiem lietošanas laikā, ņemot vērā ķīmiskā maisījuma sastāvdaļas, to bīstamību un koncentrāciju produktā. Jo īpaši uzsveram, ka uzņēmumiem, kas importē ķīmiskos maisījumus, ir jābūt pilnai informācijai par ķīmiskā maisījuma sastāvu, lai nodrošinātu atbilstošu klasifikāciju, marķējumu un iepakojumu. Atgādinām, ka imports ir produkta ievešana Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Savukārt patērētājus un vecākus aicinām pirkšanas brīdī iepazīties ar marķējumā sniegto informāciju par tā bīstamību un drošības pasākumiem un iegādāto gaisa atsvaidzināšanas šķidrumu mājās novietot drošā, stabilā un bērniem nepieejamā vietā. Ja tomēr noticis nelaimes gadījums, aicinām nekavējoties sazināties ar ārstniecības personu. Sekmīga ārstēšana būs iespējama, ja ārstam būs zināma precīza informācija par konkrēto ķīmisko maisījumu, tādēļ nepieciešams ārstniecības personai uzrādīt konkrēto produktu un tā iepakojumu.

Veselības inspekcija informē, ka turpmāk, veicot plānveida pārbaudes, šāda veida gaisa atsvaidzināšanai paredzēto ķīmisko maisījumu atbilstībai normatīvo aktu prasībām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība. Norādām, ka atbilstošas informācijas nesniegšana marķējumā ir Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasību pārkāpums.