Par Kosmētikas regulas un REACH saskarsmi

Informējam, ka Eiropas Ķimikāliju aģentūra publicējusi skaidrojumu par Kosmētikas regulas un REACH regulas saskarsmi. 

REACH regulas prasības par vielas reģistrāciju, kā zināms, piemērojamas arī kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām. Vielas reģistrācijai saskaņā ar REACH nepieciešamie dati ietver veselu rindu cilvēka veselībai un videi nozīmīgu rādītāju, kurus var noteikt vienīgi pārbaudēs izmantojot dzīvniekus. Savukārt Kosmētikas regula aizliedz kopš 2013.gada 11.marta laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvdaļu pārbaudei, lai noteiktu atbilstību Kosmētikas regulas prasībām, veiktas pārbaudes izmantojot dzīvniekus. Ja izmantošana kosmētikas līdzeklī nav vienīgais vielas izmantošanas mērķis, minētais aizliegums nav piemērojams. Gadījumos, kad vielu ir paredzēts izmantot vienīgi kā kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu, izmantot dzīvniekus pārbaudēs ir aizliegts, lai novērtētu ekspozīciju patērētājiem un personām, kas kosmētikas līdzekli lieto savā profesionālajā darbībā. Par dzīvnieku izmantošanas aizlieguma piemērošanu citos gadījumos vairāk informācijas pieejams faktu lapā ECHA-14-FS-04-EN angļu valodā un ECHA mājaslapā.