Rokasgrāmata par drošības datu lapām un ekspozīcijas scenārijiem- ieteikumi drošības datu lapu saņēmējiem

 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ir izstrādājusi elektronisko rokasgrāmatu „Drošības datu lapas un ekspozīcijas scenāriji- ieteikumi saņēmējiem” (eGuide on Safety Data Sheets and Exposure Scenarios - Advice for recipients) ar mērķi nodrošināt drošības datu lapas (DDL) saņēmējus ar detalizētu informāciju par DDL sadaļām un palīdzēt izprast informāciju ekspozīcijas scenārijos.
Šī rokasgrāmata satur:
-        Īsās video apmācības;
-        DDL un ekspozīcijas scenāriju piemērus;
-        Aprakstus kādai informācijai ir jābūt katrā DDL sadaļā un ekspozīcijas scenārijā;
-        Ieteikumus kā veicināt drošu lietošanu un atbilstību prasībām;
-        Rīku „Toolbox” , kurš ļauj lietotājiem pārbaudīt vai viņi lieto vielas saskaņā ar nosacījumiem ekspozīcijas scenārijā;
-        Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem;
-        Ekspozīcijas scenāriju paraugus ar skaidrojumiem;
-        Papildus informāciju un noderīgus linkus uz citiem avotiem.  
Šī rokasgrāmata ir angļu valodā un ir pieejama Internetā:  http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1