Rokasgrāmata par drošības datu lapām un ekspozīcijas scenārijiem- ieteikumi drošības datu lapu saņēmējiem

Ceļvedis drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem

 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ir izstrādājusi ceļvedi drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem. Ceļveža mērķis ir palīdzēt piegādātājiem un drošības datu lapu saņēmējiem apkopot un labāk saprast informāciju par vielām, kā arī to ērtāk izmantot.

Gan meklējot īsu pārskatu par galvenajiem punktiem, gan ciešāk pārlūkojot kādu konkrētu sadaļu, iebūvētie navigācijas elementi ļauj lietotājiem ērti pārvietoties un atrast vajadzīgo informāciju.

 

Interaktīvajā PDF ceļvedī ir iekļauti:

·       drošības datu lapu un iedarbības scenāriju piemēri;

·       skaidri apraksti, kāda informācija atrodama drošības datu lapas un iedarbības scenārija katrā sadaļā;

·       ieteikumi, ko darīt, lai veicinātu drošu izmantošanu un atbilstību normatīviem;

·       ieteikumi piegādātājiem par informāciju, kas var būt vajadzīga pakārtotajiem lietotājiem;

·       ieteikumi saņēmējiem par darbībām, kas var būt jāveic, pamatojoties uz saņemto informāciju.

 

Ceļvedis latviešu valodā ir pieejams ECHA mājaslapā: https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_lv.pdf/98aa81c5-89b5-ff2b-d83a-dae63ae0d9ca