Par tetovēšanas līdzekļu marķējumu

Inspekcija atgādina komersantiem, kas nodarbojas ar tetovēšanas līdzekļu tirdzniecību vai tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu, ka ir jāpārliecinās vai tetovēšanas līdzekļi atbilst Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem” prasībām.

Tetovēšanas līdzekļus atļauts pārdot vai izmantot pakalpojuma sniegšanai, ja tie ir sterili un ir pieejama informācija par to kvalitatīvo sastāvu. Tetovēšanas līdzekļu marķējumā jābūt informācijai par tetovēšanas līdzekļa izmantošanas veidu (piemēram, tetovēšanas tinte, permanentā grima krāsa). Marķējumā jābūt arī norādījumam par sterilitāti,  sastāvdaļu nosaukumiem, minimālajam derīguma termiņam, partijas numuram.  Ja iepakojums ir maza izmēra, tad informācija par sastāvu un lietošanas nosacījumi vai brīdinājumi var būt tetovēšanas līdzeklim pievienotajā anotācijā, kartē, lentē vai etiķetē. Ja tetovēšanas līdzeklis ražots ārpus Eiropas  Savienības, jābūt norādītam ne vien ražotājam, bet arī tās personas nosaukumam un adresei, kas atbildīga par tetovēšanas līdzekļa laišanu tirgū. Marķējumam jābūt nodrošinātam latviešu valodā.

Minētās prasības tetovēšanas līdzekļu marķēšanai ir spēkā no 2016.gada 1.jūnija.