Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2017. gadā

Informācija aktualizēta 04.06.2018.

Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2017. gadā (elektroniski apstrādājamā formā, Excel)
 

Paziņojumi, kas saņemti drukātā veidā (elektroniski apstrādājamā formā iekļautas tikai kopējās summas):