Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2016. gadā

Informācija aktualizēta 08.05.2017.

Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2016. gadā (elektroniski apstrādājamā formā, Excel)
 

Paziņojumi, kas saņemti drukātā veidā (nav iekļauti elektroniski apstrādājamā formā):