Lai saņemtu atbildi uz jautājumu, Jums ir vairākas izvēles iespējas:

  • Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem skatīt sadaļā Apskatīt atbildes.

  • Izglītības un bērnu pieskatīšanas iestāžu, skaistumkopšanas salonu, solāriju, publisko peldbaseinu un pirts pārstāvjiem skaidrojumus sniedz e-pakalpojumus "Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi".

  • Informāciju par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci skatīt šeit.

  • Piezvaniet mums.

  • Ja nepieciešama atbilde par konkrētu gadījumu, jāiesniedz oficiāls ”Iesniegums Veselības inspekcijai”, ko elektroniski iespējams sagatavot šeit.

  • Ja rodas neskaidrības par vispārīgu jautājumu, uzdodiet jautājumu zemāk:

Jautājums