Jautājumi un atbildes

Kur Latvijā, kādās slimnīcās, klīnikās ir iespējams veikt kataraktas operāciju? Vai Jūs sniedzat šādu informāciju?
Vai ir pieejams kāds atbalsts no valsts puses, sedzot operācijas izmaksas kataraktas slimniekiem?

Informāciju par ārstniecības iestādēm, kuras ar Nacionālo veselības dienestu ir slēgušas līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī informāciju par ārstniecības iestādēm, kurās iespējams veikt kataraktas operāciju, iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001234.

Lai saņemtu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu kataraktas operāciju, pacientam ir nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista (kurš arī ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) noformēts nosūtījums uz dienas stacionāru, jo minētās operācijas veic ambulatori dienas stacionārā.

Saņemot valsts apmaksātu operāciju dienas stacionārā, pacientam ir jāmaksā noteiktā pacienta iemaksa 7,11 eiro par katru dienu un pacienta iemaksa par dienas stacionārā veikto operāciju 4,27 eiro apmērā. Ja pacients izmanto ārstniecības iestādes izveidotās "viesnīcas"(izmitināšanas) pakalpojumus, t.i., pēc operācijas paliek pa nakti ārstniecības iestādē, tad pacientam tas ir maksas pakalpojums saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi.

Iedzīvotāju kategorijām, kas ir atbrīvotas no pacientu iemaksas, valsts sedz gan pacienta iemaksu dienas stacionārā, gan pacienta iemaksu par operāciju un tas nozīmē, ka pacientam nav jāveic nekādi maksājumi. Noteikumu Nr.1529 23.punktā ir noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas (piemēram, bērni , I grupas invalīdi, trūcīgas personas, politiski represētas personas u.c.). Ar Noteikumiem Nr. 1529 iespējams iepazīties šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263457

Jāņem vērā, ka uz valsts apmaksātām operācijām, t.sk. kataraktas, ārstniecības iestāde var veidot rindu tai pieejamo līdzekļu ietvaros un pacients operāciju saņems rindas kārtībā. Ja pacients izvēlas saņemt operāciju ārpus rindas (nevēlas gaidīt rindā) un ārstniecības iestāde saņem pacienta rakstveida atteikumu gaidīt valsts apmaksāto pakalpojumu rindā, ārstniecības iestādei ir tiesības sniegt šo pakalpojumu par maksu.

Informācija par rindām plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās atrodama Nacionālā Veselības dienesta mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv, to var iegūt arī zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.Darba dienās: 8:30-17:00.

Kādi MK noteikumi nosaka, ka bērnam, kurš kādu laiku nav bijis pirmsskolas izglītības iestādē, ir nepieciešama zīme no ārsta par to, ka nav bijis kontakts ar infekcijas slimībām? Vai tas vispār ir nepieciešams?

Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, nosaka 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu".

To 13.punkts nosaka, ka gadījumos, ja bērnam novēro noteiktas infekcijas slimību pazīmes, piemēram, caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu (virs 37,5 oC) ķermeņa temperatūru u.tt., tad pirmsskolas izglītības iestādei ir pienākums neuzņemt šo bērnu. Un šādos gadījumos, kā arī tad, ja bērns ir slimojis ar tādu infekcijas slimību, kas minēta normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju, ģimenes ārstam ir jāizsniedz izziņa pakalpojuma sniedzējam „par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā”.

1999.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 2.pielikumā minētas reģistrējamās infekcijas slimības, pēc slimošanas ar tām ģimenes ārstam ir jāizsniedz izziņa. Šīs slimības ir, piemēram, difterija, kašķis, masaliņas, meningīts utt.

Ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām iespējams iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Normatīvie dokumenti > Sabiedrības veselība.
Ja Jums ir radušies papildus jautājumi vai neskaidrības, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67819685 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00-17:00.

Vai Rīgā ir kāda zobārstniecības klīnika/poliklīnika, kur 1.grupas invalīdiem zobārstniecības pakalpojumi būtu bez maksas? Paldies.

No valsts budžeta nesedz maksu par zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī par zobu protezēšanu.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pantā noteiktajām personām izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm - pilnā apmērā;

Pakalpojumi, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojumi, kas tiek noteikti saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.

Ar pakalpojumu sarakstu, ko valsts neapmaksā, iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.
Papildus informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un kompensējamiem medikamentiem iespējams saņemt Veselības inspekcijā darba dienās 8:30-12:30 un 13:00-17:00 pa tālruni 67081611.

Vai nepilngadīgam bērnam invalīdam, aptiekā par zālēm, kuras ir uz receptes, par recepti ir jāmaksā 0,71 eiro, jo pašas zāles ir bez maksas(insulīns)?

Par receptēm, kuras izrakstītas bērniem līdz 18 gadiem, 0,71 eiro līdzmaksājums nav jāmaksā.

Ja Jums ir radušies papildus jautājumi par medikamentu izsniegšanu aptiekās, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67357811 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un 13:00 līdz 17:00.

Vai 1.grupas invalīdam ir jāmaksā par medicīnisko aprūpi?

Lai būtu iespējams konkrēti atbildēt uz jautājumu, nepieciešams precizēt, vai 1.grupas invalīds ir pilngadīgs un kāda ir viņa saslimšana.

Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”(Noteikumi) paredz, ka 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no pacienta iemaksas (kas pacientam tiek kompensēts no valsts budžeta) un līdzmaksājuma.

Tas nozīmē, ka 1.grupas invalīdam:
- no valsts budžeta apmaksā ambulatoru apmeklējumu pie ģimenes ārsta un ģimenes ārsta mājas vizīti.

- no valsts budžeta apmaksā ārsta-speciālista ambulatoru apmeklējumu ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

- no valsts budžeta apmaksā ārstēšanos dienas stacionārā ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

- no valsts budžeta apmaksā veiktos diagnostiskos izmeklējumus (piemēram, elektrokardiogrāfiskos, endoskopiskos, rentgenoloģiskos, ultrasonogrāfiskos, u.c.izmeklējumus);

- no valsts budžeta apmaksā ārstēšanos slimnīcā neatliekamos un plānveida (rindas kārtībā) gadījumos;

- nav jāmaksā līdzmaksājums par veiktu operāciju slimnīcā.

Pakalpojumi, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojumi, kas tiek noteikti saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.
Ar valsts apmaksātajiem un neapmaksātajiem pakalpojumiem iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv/ sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi.
Kā arī 1.grupas invalīdi var saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tikai tajās ārstniecības iestādēs, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu. Tas nozīmē, ka arī 1.grupas invalīdam būs jāmaksā, ja tiks izvēlēts maksas pakalpojums vai speciālists, kuram nav līguma par no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā finansējuma (kvotas) ietvaros, veidojot rindu šo pakalpojumu saņemšanai. Ja minēto pakalpojumu pacients vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to būs jāmaksā kā par maksas pakalpojumu (arī 1.grupas invalīdam).
Kompensējamie medikamenti tiek izrakstīti pie noteiktām saslimšanām. Lai būtu iespējams izskaidrot, vai Jums pienākas kompensējamie medikamenti, nepieciešams precizēt informāciju par Jūsu saslimšanu.

Gadījumos, ja tiek izrakstīti kompensējamie medikamenti, bez maksas ir iespējams saņemt tikai tos kompensējamos medikamentus, kas tiek apmaksāti no valsts 100% apmērā un ja ir izrakstīts lētākais medikaments savstarpēji aizvietojamu medikamentu grupā.

Tomēr arī 1.grupas invalīdiem būs jāsamaksā daļa no zāļu cenas, ko neapmaksā valsts:

- ja tiks izvēlēts kompensējamais medikaments, kas nav lētākais savstarpēji aizvietojamo medikamentu grupā;

- kompensējamiem medikamentiem, kuri no valsts budžeta tiek apmaksāt 50% un 75% apmērā.

Sīkāku informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un kompensējamiem medikamentiem iespējams saņemt Veselības inspekcijā darba dienās 8:30-12:30 un 13:00-17:00 pa tālruni 67081611.

Šodien gājām nodot asins analīzes vairogdziedzerim bērnam,kurš pie tam ir bērns invalīds. Par tām analīzēm mums it kā vajadzēja maksāt 4 eiro, es nemaksāju un teicu,lai tad uzraksta tā, lai mums nav jāmaksā. Šīs analīzes mums ir ļoti svarīgas, tagad mums atbildē būs tikai TSH un T4,bet T3 nebūs(bet tas mums ir ļoti svarīgi). Jautājums:Vai bērnam invalīdam(Dauna slimība)ir jāmaksā par šīm analīzēm,ja jā, tad kāpēc?

Iespējams, ka šajā gadījumā Jums maksa par analīzēm tika pieprasīta, jo Jums bija ģimenes ārsta, nevis endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījums analīžu veikšanai. Tomēr, lai būtu iespējams precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu, nepieciešams noskaidrot informāciju par speciālistu, kurš Jūsu bērnam izrakstīja nosūtījumu analīžu veikšanai (ģimenes ārsts vai ārsts speciālists).

Informējam, ka uz valsts apmaksātām TSH un FT4 analīzēm var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists (endokrinologs, bērnu endokrinologs). Savukārt FT3 analīzes apmaksā ar endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu vai arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts ārsta speciālista rakstveida konsultatīvais atzinums (Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 2.pielikums).

Labdien.
Gribu noskaidrot, kā šogad ir ar C hepatīta slimniekiem, kuram, protams, ir arī otrās grupas invaliditāte. Pagājušo gadu par slimnīcās pavadītajām dienām un ārstēšanos nebija jāmaksā. Taču šogad tiek piestādīts rēķins par gultas vietu 10 eiro diennaktī. Vai tiešām ir jāmaksā???

Ja slimnīcā tika ārstēts C hepatīts, Jums pacienta iemaksa nebija jāmaksā. Savukārt, neskatoties uz to, ka iepriekš esat slimojusi ar (noteikta diagnoze) C hepatīts, ja šogad tika ārstēta cita saslimšana, tad sākot ar otro dienu par ārstēšanos slimnīcā jāmaksā pacienta iemaksa 10 eiro apmērā.

Aicinām Jūs sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67081611 vai elektroniski pa e-pastu: vi@vi.gov.lv , lai precizētu informāciju par Jūsu gadījumu un vai maksājums tika iekasēts pamatoti.

Ko darit, ja manam bernam invalidam (7 gadus vecam) ģimenē, kurā ir 7 berni un mums ir pieshkirts trucigais status, genetiskas analizes, kuras var veikt gimenes arts. Gimenes arsts nosutija mums uz maksas analizi, ka katra analize maksaa 7.26 eiro Socialais dienests mums neatmakasaat, ko mums darit?

Lai būtu iespējams atbildēt uz Jūsu jautājumu, nepieciešams precizēt informāciju par Jūsu ģimenes ārstu vai arī nepieciešams norādīt, konkrēti kādas analīzes tika nozīmētas. Iespējams, ka Jūsu gadījumā nepieciešamas analīzes, uz kurām bez maksas var nosūtīt tikai speciālists, nevis ģimenes ārsts.

Precizējot informāciju par nozīmētām analīzēm un Jūsu ģimenes ārstu, aicinām pa tālruni 67081611 vai elektroniski pa e-pastu: vi@vi.gov.lv sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem, kuri, izvērtējot konkrēti Jūsu gadījumu, varētu sniegt skaidrojumu.

Bezmaksas Veselības inspekcijas speciālistu konsultācijas iespējams saņemt arī klātienē Klijānu ielā 7, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:30-12:00-13:00-17:00.

Pašlaik ārstējos poliklīnikā un tur glabājas vēsture par ārstēšanos (ieskaitot veiktos rentgenus). Vai pašam pacientam ir tiesības šos dokumentus kopēt priekš sevis, lai glabātu savā arhīvā?

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 9.pantam pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem. Viņam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto. Izrakstus, norakstus un kopijas pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Gribētu zināt, uz cik mēnešiem ģimenes ārstei jāraksta recepte kompensējamiem medikamentiem?

Par to, cik ilgam laikam pacientam nepieciešamas medikaments, kuru izraksta uz receptes, lemj ārsts, izvērtējot pacienta objektīvo stāvokli.

Izrakstot zāles uz īpašās receptes veidlapas, ārstam jāievēro 08.03.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 37.punkta prasības, kas nosaka, ka uz vienas īpašās receptes veidlapas atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, iepakojuma skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

Neatradi atbildi? Sūti mums savu jautājumu.